HOTĂRÂRE nr. 9 din 9 ianuarie 2008privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu luna ianuarie 2008, cuantumul lunar al alocaţiei de plasament se stabileşte la 90 lei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 9.-----------