ORDIN nr. 204 din 20 decembrie 2007privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2007    Văzând Referatul de aprobare nr. 69.837 din 20 decembrie 2007, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,ţinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor şi furajelor, sănătăţii şi bunăstării animale,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2008."2. În tabelul de la punctul II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
      ActivitateSpecificaţieTariful
      "5.Procesarea laptelui- lapte materie primă intrat la procesare- 0,5 euro/tonă"
     +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş Cheţan Bucureşti, 20 decembrie 2007.Nr. 204.-----------