HOTĂRÂRE nr. 1.564 din 19 decembrie 2007privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al oraşului Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele, judeţul Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al oraşului Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele, judeţul Ilfov.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3De la data încheierii protocolului de predare-preluare a imobilelor care fac obiectul transmiterii, Consiliul Local al Oraşului Măgurele dobândeşte toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile care reveneau Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit contractelor încheiate de regie cu chiriaşii respectivelor imobile.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţia nr. 774 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 1.564.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al oraşului Măgurele, judeţul Ilfov, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele
    Adresa imobilelor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit imobilelePersoana juridică la care se transmit imobileleCaracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit
    Oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul IlfovDomeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Domeniul privat al oraşului Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele, judeţul IlfovTRUP 1, C.F. 4462
    Lot I - nr. cadastral 689/3/2/1: St. = 9.828 m2
    C52 - bazin = Sc. = 699 m2
    C53 - decantor - Sc. = 125 m2
    C54 - hidrosdite - Sc. = 43 m2
    C55 - grătar - Sc. = 20 m2
    C56 - decantor secundar - Sc. = 231 m2
    C58 - bazin decantor - Sc. = 392 m2
          C59 - bazin decantor - Sc. = 383 m2
          C60 - bazin decantor - Sc. = 415 m2
          C61 - bazin decantor - Sc. = 403 m2
          C62 - bazin decantor - Sc. = 261 m2
          C63 - decantor - Sc. = 31 m2
          Lot III - nr. cadastral 689/3/2/3: St. = 12.829 m2
          Lot VI - nr. cadastral 689/3/2/6: St. = 2.957 m2
          C1 - bloc - Sc. = 201 m2
          C2 - bloc - Sc. = 200 m2
          Sc. totală = 401 m2
          Lot VII - nr. cadastral 689/3/2/7: St. = 3.011 m2
  -------