HOTĂRÂRE nr. 1.561 din 19 decembrie 2007privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominată în euro
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă contractarea de către Guvern, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, a unui împrumut prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele internaţionale de capital, cu scadenţă de 10 ani, în sumă de minimum 500 milioane euro şi de maximum 1.000 milioane euro, suma finală urmând să fie stabilită la momentul lansării emisiunii de euroobligaţiuni, în funcţie de condiţiile de piaţă şi de necesităţile de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice.  +  Articolul 2Lansarea emisiunii se face cu discont faţă de valoarea nominală şi este administrată de către consorţiul format din băncile de investiţii: UBS Bank, Eurobank EFG şi Credit Suisse First Boston.  +  Articolul 3Valuta obţinută din împrumut, mai puţin valoarea discontului şi comisionul de administrare, care se deduc din valoarea împrumutului, se virează în contul de valută al Ministerului Economiei şi Finanţelor, deschis la Banca Naţională a României, şi se utilizează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor pe măsura necesităţilor privind finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice.  +  Articolul 4Sumele necesare reîntregirii emisiunii cu valoarea discontului şi comisionul de administrare, plăţii dobânzilor şi altor costuri aferente emisiunii vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, aprobat în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 1.561.--------