ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 19 decembrie 2007privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007    Având în vedere situaţia de urgenţă care constă în necesitatea asigurării conformităţii cu prevederile art. 9 pct. 4 şi ale art. 18 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.794/2006 privind stabilirea unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, referitor la obligativitatea statelor membre de a asigura rambursarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană de rută pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii până cel târziu începând cu data de 1 ianuarie 2008, precum şi evitarea iniţierii de către Comisia Europeană a procedurii de infringement în cazul nerespectării termenului de 1 ianuarie 2008,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă rambursarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, a contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană de rută prestate de furnizorul de servicii de navigaţie aeriană de rută, care, conform legislaţiei în vigoare, sunt scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii.  +  Articolul 2Rambursarea prevăzută la art. 1 se efectuează începând cu 1 ianuarie 2008 pe baza metodologiei specifice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor şi ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru introducerea în bugetul de stat, începând cu anul 2008, a sumelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statp. Secretarul de stat alDepartamentului pentruAfaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordeap. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 147.-----