DECIZIE nr. 10 din 16 octombrie 2007privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 18 decembrie 2007  În temeiul art. 500 şi 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:  +  Articolul 1 (1) În vederea asigurării calităţii actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet de medicină dentară se va asigura o trusă de urgenţă. (2) Conţinutul minim al trusei de urgenţă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului MedicilorDentişti din România,Liviu ZetuBucureşti, 16 octombrie 2007.Nr. 10.  +  Anexa CONŢINUTUL MINIMal trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară1. Aparatură şi materialeObligatorii:
  1. Tensiometru 1 buc.
  2. Stetoscop 1 buc.
  3. Garou 1 buc.
  4. Fese 3 role
  5. Bandă adezivă 2 role
  6. Soluţie polividon-iodat*1) sau clorhexidină*2) pentru tegumente 1 flacon
  7. Perfuzoare pentru soluţii cristaline 2 buc.
  8. Canule intravenoase 20 G 2 buc.
  9. Seringi 5 ml sterile 5 buc.
  10. Seringi 10 ml sterile 5 buc.
  _________*1) Betadine, Iodina, Iodosept, Poliodine.*2) Hibiscrub, Hibitane, Clorhexin, Desmanol.2. MedicamenteObligatorii:
  *Font 9*
  ┌───┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│DCI*3) │ Forma farmaceutică │ Cantitate │ Observaţii │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│1. │Nitroglicerină*4)│capsulă 0,5 mg sau │1 flacon (40 cp) │1 capsulă sublingual în ││ │ │capsulă 0,65 mg │ │criza de angină pectorală,││ │ │ │ │infarct miocardic acut, ││ │ │ │ │edem pulmonar acut cu ││ │ │ │ │TAS > 100 mg Hg. Se poate ││ │ │ │ │repeta la 5 minute (3-4 ││ │ │ │ │capsule). ││ │sau │sau │ │Atenţie la valabilitate ││ │ │ │ │(6 luni). ││ │ ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │aerosol 0,4 mg/doză │1 flacon (10 g) │2 pufuri sublingual în loc││ │Nitroglicerină*5)│ │ │de 1 capsulă de ││ │ │ │ │nitroglicerină │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│2. │Nifedipină*6) │tablete sau capsule │10 buc. │1 comprimat sau conţinutul││ │ │10 mg │ │unei capsule sublingual, ││ │ │ │ │pentru scăderea TA │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│3. │Acid acetil- │capsule 500 mg │10 buc. │1 capsulă mestecată, în ││ │salicilic*7) │ │ │cazul suspiciunii de ││ │ │ │ │infarct miocardic acut │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│4. │Furosemid*) │fiole 20 mg/2 ml │10 buc. │IV, pentru reducerea TA │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│5. │Adrenalină │fiole 1mg/1ml │5 buc. │Indicată în cazul şocului ││ │ │ │ │anafilactic cu iminenţă ││ │ │ │ │de stop cardiac. Se ││ │ │ │ │foloseşte numai soluţie ││ │ │ │ │diluată cu ser fiziologic ││ │ │ │ │(1 fiolă în 10 ml). Se ││ │ │ │ │injectează câte 3 ml SC ││ │ │ │ │sau intralingual la 5 ││ │ │ │ │minute până la obţinerea ││ │ │ │ │unei TAS> 90 mm Hg. ││ │ │ │ │Calea IV se va folosi ││ │ │ │ │numai în situaţii extreme ││ │ │ │ │sau în condiţiile ││ │ │ │ │monitorizării ECG (se ││ │ │ │ │folosesc aceleaşi doze). │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│6. │Efedrină │fiole 10mg/1ml │5 buc. │5-10 mg IV lent în cazul ││ │ │ │ │bradicardiei extreme ││ │ │ │ │care nu răspunde la ││ │ │ │ │atropină sau al ││ │ │ │ │hipotensiunii arteriale │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│7. │Atropină │fiole 10mg/1ml │5 buc. │Se foloseşte soluţia ││ │ │ │ │diluată cu ser fiziologic ││ │ │ │ │(1 fiolă în 10 ml). În caz││ │ │ │ │de bradicardie extremă ││ │ │ │ │(<50 bătăi/min) se ││ │ │ │ │administrează câte 3 ml ││ │ │ │ │sol diluată IV până la ││ │ │ │ │obţinerea unui ││ │ │ │ │puls > 55 bătăi/min. │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│8. │Hidrocortizon │flacoane 100 mg, │2 g (20x100 mg │Se administrează IV rapid ││ │Hemisuccinat*9) │fiole 25mg │sau 80x25 mg) │(bolus) în cazul ││ │ │ │ │reacţiilor alergice acute ││ │ │ │ │al crizei astmatice sau al││ │ │ │ │crizei Addisoniene. │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│9. │Clemastinum*10) │fiole 2mg/1ml │10 buc. │IM sau IV lent în cazul ││ │sau Prometazină │ │ │reacţiilor alergice ││ │*11) │ │ │ ││ │ ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │fiole 50mg/2ml │10 buc. │IM în cazul reacţiilor ││ │ │ │ │alergice. Nu se ││ │ │ │ │injectează IV. │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│10.│Cimetidină*12) │fiole 200 mg/2ml │5 buc. │1 fiolă IV lent asociată ││ │sau │ │ │antihistaminicelor H1 ││ │Ranitidină*13) ├────────────────────┼───────────────────┤(clemastinul, prometazina)││ │ │fiole 50mg/2ml │5 buc. │şi Hidrocortizonului în ││ │ │ │ │cazul reacţiilor alergice ││ │ │ │ │grave │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│11.│Aminofilină* 14) │fiole 240mg/10ml │2 buc. │1 fiolă IV lent (10 min) ││ │ │ │ │pentru tratamentul ││ │ │ │ │bronhospasmului │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│12.│Clorură de sodiu │fiole 10 ml │5 buc. │Ca solvent ││ │9 la mie │ │ │ │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│13.│Clorură de sodiu │pungi 500 ml │2 buc. │Se administrează IV. ││ │9 la mie │ │ │ ││ ├─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│ │Glucoză 10% │pungi 500 ml │1 buc. │Se administrează IV în ││ │ │ │ │cazul hipoglicemiilor ││ │ │ │ │severe sau dacă alimenta- ││ │ │ │ │ţia orală este imposibilă.│├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│14.│Calciu gluconic │fiole 500 mg/5 ml │3 f │IV lent în cazul crizelor ││ │ │ │ │de hipoglicemie │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│15.│Ketorolac*15) sau│fiole 30 mg/1 ml │5 buc. │Oral sau IM ca analgetic ││ │Metamizol*16) ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │fiole 500 mg/2 ml │10 buc. │Oral sau IM ca analgetic │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│16.│Drotavertin │ │ │ ││ │(NO-SPA) │ │10 buc. │ │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│17.│Amoxicilină*17) │cp 500mg │5 buc. │2 g PO pentru profilaxia ││ │ │ │ │infecţiilor locale şi a ││ │ │ │ │endocarditei bacteriene │├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤│18.│Clindamicină*18) │cp 150 mg sau 300 mg│4 buc. │600 mg PO pentru profi- ││ │ │ │ │laxia infecţiilor locale ││ │ │ │ │şi a endocarditei ││ │ │ │ │bacteriene │└───┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘___________*3) Denumire chimică internaţională (denumirile comerciale, dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule).*4) Nitroglicerină.*5) Maycor nitro spray, Nitromint.*6) Adalat, Cordipin, Corinfar, Nifedipin, Nifadil, Nifelat.*7) Aspirină.*8) Furorese, Lasix.*9) Flebocortid, Hidrocortizone, Hidrocortizone natriu succinat.*10) Tavegyl.*11) Romergan.*12) Histodil.*13) Zantac.*14) Miofilin.*15) Ketorol, Ketrodol, Toradol.*16) Algocalmin, Analgin, Novalgin.*17) Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen, Ospamox.*18) Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine.Facultative:
  1. Butelie de oxigen cu reductor de presiune şi sistem de administrare (canulă nazală sau mască) 1 buc.
  2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască 1 buc.
  3. Pipă orofaringiană 2 buc. (nr. 3,4)
  __________