ORDIN nr. 1.830 din 21 noiembrie 2007pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 18 decembrie 2007    În baza prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statBucureşti, 21 noiembrie 2007.Nr. 1.830.___________