HOTĂRÎRE Nr. 171 din 20 martie 1996privind suportarea cheltuielilor de organizare de către Ministerul Afacerilor Externe a Reuniunii internaţionale privind modelul reconcilierii franco-germane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în anul 1996, în România, a Reuniunii internaţionale privind modelul reconcilierii franco-germane.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1, pentru un număr de 50 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare şi se vor suporta de către Ministerul Afacerilor Externe prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.Pentru un număr de 6 personalităţi, Ministerul Afacerilor Externe va suporta şi cheltuielile de transport internaţional.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------------