HOTĂRÂRE nr. 166 din 14 martie 1996privind categoriile de cheltuieli şi obiectivele pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi pentru protejarea zonelor calamitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 22 martie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă categoriile de cheltuieli şi obiectivele pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi pentru protejarea zonelor calamitate, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Până la elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, se aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor la obiectivele nominalizate în anexele nr. 1, 2 şi 3.Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiari.  +  Articolul 3Contractarea execuţiei întregului volum de lucrări necesar fiecărui obiectiv destinat inlăturării efectelor calamităţilor naturale şi protejării zonelor calamitate se face de către beneficiari, prin încredinţarea directă a execuţiei, potrivit art. 16 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994 şi republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 19/1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaBucureşti, 14 martie 1996.Nr. 166.  +  Anexa 1     MINISTERUL APELOR,    PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI                          CHELTUIELILE ŞI OBIECTIVELE              pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale                   (decembrie 1995 - ianuarie 1996) şi pentru                         protejarea zonelor calamitate
             
      INV ─── C+Mmii lei
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiValoarea investiţiei (program 1996)Capacităţi
    0123
    1.Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe Râul Someş în zona oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud1.500.000 ───────── 1.400.000435 m dig şi apărări de mal
    2.Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe Râul Gurghiu, judeţul Mureş500.000 ─────── 470.0002,3 km apărări de mal
    3.Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe Râul Pârâul de Câmpie la Luduş, judeţul Mureş250.000 ─────── 235.000500 m dig (supraînălţare) 300 m zid de sprijin
    4.Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe Râul Târnava Mică în localitatea Praid, judeţul Harghita350.000 ─────── 330.00090 m zid de sprijin 2.000 m subzidire zid 7 praguri de fund
    5.Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe Râul Arieş în municipiul Turda, judeţul Cluj700.000 ─────── 650.000300 m apărări de mal
    6.Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Câmpeni şi Baia de Arieş, judeţul Alba7.700.000 ───────── 7.300.00010 km regularizări 6 km zid de sprijin
      TOTAL:11.000.000 ────────── 10.385.000  
   +  Anexa 2     MINISTERUL APELOR,    PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI                             LUCRĂRILE DE AMENAJARE               a drumurilor forestiere (bretele de acces) pentru               evacuarea masei lemnoase rezultate din doborâturi,                        în judeţele Harghita şi Covasna
             
      INV ─── C+Mmii lei
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiValoarea investiţiei (program 1996)Capacităţi
    0123
      I. Judeţul Harghita  
    1.D.F. Pârâul Cetăţii373.000  ───────  335.0004,5 km
    2.D.F. Pârâu Telec280.000  ───────  250.0001,1 km
    3.D.F. Pârâul Caprei259.000  ───────  231.0001,5 km
    4.D.F. Vârşag Prelungire207.000 ───────  185.0001,0 km
    5.D.F. Creanga Mare548.000 ───────  493.0002,5 km
    6.D.F. Benesd387.000  ───────  347.0002,0 km
      II. Judeţul Covasna  
    1.D.F. Fierarului247.000 ───────  218.0001,0 km
    2.D.F. Mogoş191.000 ───────  168.0002,0 km
    3.D.F. Frumoasa92.000  ──────  82.0001,0 km
    4.D.F. Miscău111.000 ───────  98.0000,8 km
    5.D.F. Ţiganu98.000  ──────  88.0000,8 km
    6.D.F. Pârâul Fântânii430.000 ───────  377.0002,0 km
    7.D.F. Transformare C.F.F. Bâsca Mică720.000  ─────── 627.0003,5 km
    8.D.F. Pârâul Pui325.000 ───────  286.0001,5 km
    9.D.F. Fagu Curat193.000 ───────  170.0000,8 km
    10.D.F. Hanco140.000 ───────  130.0001,2 km
      TOTAL:4.601.000 ─────────  4.085.000  
   +  Anexa 3     MINISTERUL APELOR,    PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI                              PUNEREA ÎN SIGURANŢĂ            a drumurilor forestiere pentru scoaterea masei lemnoase              rezultate din doborâturile de vânt, în judeţul Mureş
             
      INV ─── C+Mmii lei
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiValoarea investiţiei (program 1996)Capacităţi
    1.D.F. Muncel437.000 ───────  372.9003,9 km
    2.D.F. Sălard432.000  ─────── 367.0007,2 km
    3.D.F. Gudea Mare237.000 ───────  199.0001,5 km
    4.D.F. Gudea Mică332.000 ───────  280.0002,9 km
    5.D.F. Hermezeu142.000 ───────  119.0005,2 km
    6.D.F. Zebrac232.000 ─────── 195.0005,2 km
    7.D.F. Ilva Mare632.000 ───────  537.00014,0 km
    8.D.F. Tihu537.000 ───────  457.00014,8 km
      TOTAL:2.981.000 ───────── 2.526.900
  ────────────