ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 30 noiembrie 2007    Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate în cadrul Programului ex-ISPA finanţat din asistenţa financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestuia, precum şi în vederea diminuării aplicării de corecţii financiare de către Comisia Europeană,având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăşesc finanţarea gratuită a CEE vor fi suportate de beneficiar, precum şi ale memorandumurilor de finanţare privind aprobarea proiectelor ex-ISPA,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, la poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare", se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, în concordanţă cu prevederilor memorandumurilor de finanţare, pentru: a) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; b) echipamentele durabile neeligibile contractate după data de 1 iulie 2006 şi alte cheltuieli aferente acestora; c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de instanţele de arbitraj şi/sau de judecată; d) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată; e) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare; f) întârzieri justificate la plata facturilor; g) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA. (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, în baza justificărilor autorităţilor contractante, să repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetului Ministerului Transportului modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi să efectueze plăţi din poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare" către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 2În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează norme de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 135._________