HOTĂRÂRE nr. 1.376 din 12 noiembrie 2007pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006, se modifică şi devine 31 decembrie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 1.376.-------