HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 5 septembrie 2007privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 19 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile vor asigura elaborarea evaluării de mediu în ceea ce priveşte Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. (2) Concluziile evaluării de mediu elaborate potrivit alin. (1) vor face parte integrantă din Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul mediului şidezvoltării durabile,Attila Korodip. Secretarul de statal Departamentuluipentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-DordeaBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.069.  +  AnexăSTRATEGIE 05/09/2007