LEGE nr. 306 din 13 noiembrie 2007privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICPunctele 11 şi 12 din anexa la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. Asistent analist treapta I M Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007, lit. A nr. crt. 5 din anexa nr. 1c 7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12. Asistent analist treapta II M Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007, lit. A nr. crt. 6 din anexa nr. 1c 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative"
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 noiembrie 2007.Nr. 306.-------