LEGE nr. 301 din 13 noiembrie 2007pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIPrevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic"2. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(2) Localurile administrate de persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:".3. Titlul Capitolului II^1, "Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic", se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 noiembrie 2007.Nr. 301.--------