ORDIN nr. 206 din 29 octombrie 2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) şi c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentru ServiciileComunitare de Utilităţi Publice,Marian Cristinel BîgiuBucureşti 29 octombrie 2007.Nr. 206.  +  AnexăREGULAMENT 29/10/2007