HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 5 noiembrie 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 471, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, precum şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe."2. Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 este de 471.3. Nota de la anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.850 de posturi."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 noiembrie 2007.Nr. 1.348.------