ORDIN nr. 1.671 din 25 octombrie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 5 noiembrie 2007    În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 pct. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecţia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 589/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuţie lucrări, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statBucureşti, 25 octombrie 2007.Nr. 1.671.  +  AnexăREGULAMENT 25/10/2007