HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 24 octombrie 2007pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se completează cu un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6În perioada septembrie-decembrie 2007, finanțarea lucrărilor de alimentare cu apă a satelor executate în baza contractelor încheiate în aplicarea prezentei hotărâri se efectuează de la bugetul de stat.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor
  publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 24 octombrie 2007.Nr. 1.304.---------