ORDIN nr. 125 din 19 martie 1996pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 11 aprilie 1996    În temeiul art. 9 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,în baza Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:1. Se aprobă Procedura de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător. Anexele la procedura fac parte integrantă din aceasta.2. Direcţia strategii şi reglementări pentru protecţia mediului răspunde de instruirea periodică şi în mod unitar a personalului din cadrul unităţilor teritoriale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare.3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.4. Prezentul ordin anulează prevederile ordinelor nr. 170/1990, nr. 437/1992, nr. 619/1992 şi Decizia nr. 113/1990, emise de ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IliePROCEDURA 19/03/1996