ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007    Având în vedere urgenţa armonizării legislaţiei din domeniul asigurărilor cu reglementările din domeniul administrării fondurilor de pensii administrate privat, pentru crearea unui cadru unitar de reglementare şi supraveghere a entităţilor care acţionează în aceste sectoare, care nu ar fi posibil decât după ce se realizează modificarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatul (19) al articolului 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(19) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pot desfăşura activităţi de marketing al fondului de pensii administrat privat şi/sau al prospectului schemei de pensii facultative, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare."  +  Articolul IILegea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 117.---------