HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 17 octombrie 2007privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 octombrie 2007    În temeiul art. 108 şi al art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 256 paragraful 2 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se desemnează Ministerul Justiţiei ca autoritate naţională competentă, conform art. 256 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României, având ca obiect stabilirea unor obligaţii de plată în sarcina unei persoane fizice sau în sarcina unei persoane juridice, alta decât statul român. (2) Procedura de verificare şi formularul-tip al certificatului de autenticitate se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Calificarea obligaţiilor de plată, competenţa şi procedura de executare sunt stabilite prin lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.265.________