HOTĂRÂRE nr. 1.226 din 10 octombrie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 şi art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile prefectului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 17 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 2, lit. a), b), c) şi f) ale art. 4, alin. (1) al art. 13, art. 14, 15 şi 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Departamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu Dordea,subsecretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 octombrie 2007.Nr. 1.226.  +  AnexăREGULAMENT 10/10/2007