HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 10 octombrie 2007privind aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Standardele naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul afacerilor externe,
  Adrian Mihai Cioroianu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  București, 10 octombrie 2007.Nr. 1.238.  +  ANEXĂSTANDARDE NAȚIONALEspecifice pentru serviciile specializate de asistență și protecțiea victimelor traficului de persoane