LEGE nr. 279 din 17 octombrie 2007pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Proiectele de legi sau propunerile legislative privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit prevederilor alin. (1), se înaintează Parlamentului în vederea adoptării, după consultarea prealabilă prin referendum, în condiţiile legii, a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective. (3) Referendumul se organizează numai în unitatea administrativ-teritorială sau în localitatea componentă a cărei denumire urmează a fi schimbată."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 279.---------