LEGE nr. 120 din 16 octombrie 1996pentru completarea art. 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 octombrie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:(5) Invalizii și accidentatii de război, încadrați în gradul II de invaliditate, se trec, din oficiu, în gradul I de invaliditate, iar cei din gradul III de invaliditate se trec, din oficiu, în gradul II de invaliditate.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CONSTANTIN DAN VASILIU
  -----