HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor și
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministrul mediului și
  dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  Departamentul pentru
  Afaceri Europene
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  București, 26 septembrie 2007.Nr. 1.175.  +  AnexăNORMEde efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România