ORDIN nr. 691 din 10 august 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  • Nr. 691 din 10 august 2007
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 1.459 din 1 octombrie 2007
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Nr. 288 din 3 septembrie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007    În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian David  +  AnexăNORMA 10/08/2007