ORDIN nr. 37 din 1 octombrie 2007privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 octombrie 2007    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 947/2001 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru furnizarea gazelor naturale pe piaţa angro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2002, şi Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 938/2002 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distribuţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 25 noiembrie 2002.  +  Articolul 3Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Gergely OloszBucureşti, 1 octombrie 2007.Nr. 37.  +  AnexăSTANDARD 01/10/2007