HOTĂRÂRE nr. 1.197 din 4 octombrie 2007privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 9 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru perioada noiembrie-decembrie 2007 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă după cum urmează: a) în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei; b) în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125,1 lei şi 170 lei; c) în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170,1 lei şi 210 lei; d) în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 250 lei; e) în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250,1 lei şi 290 lei; f) în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290,1 lei şi 345 lei; g) în proporţie de 30% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345,1 lei şi 390 lei; h) în proporţie de 20% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390,1 lei şi 440 lei; i) în proporţie de 10% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440,1 lei şi 500 lei. (2) Pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă după cum urmează: a) în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei; b) în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei; c) în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei; d) în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei; e) în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei; f) în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei; g) în proporţie de 30% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei; h) în proporţie de 20% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei; i) în proporţie de 10% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei.  +  Articolul 2 (1) Pentru perioada noiembrie-decembrie 2007 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care utilizează gaze naturale prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei li se acordă lunar o sumă de 233 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125,1 lei şi 170 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 122 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 250 lei li se acordă lunar o sumă de 100 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250,1 lei şi 290 lei li se acordă lunar o sumă de 78 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290,1 lei şi 345 lei li se acordă lunar o sumă de 56 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345,1 lei şi 390 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390,1 lei şi 440 lei li se acordă lunar o sumă de 28 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440,1 lei şi 500 lei li se acordă lunar o sumă de 17 lei. (2) Pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, limitele de venituri până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care utilizează gaze naturale prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, ajutorul prevăzut la alin. (1) acordându-se după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 233 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 122 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 100 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 78 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 56 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 28 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 17 lei.  +  Articolul 3 (1) Pentru perioada noiembrie-decembrie 2007 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, acordându-se după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei li se acordă lunar o sumă de 50 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125,1 lei şi 170 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 41 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 250 lei li se acordă lunar o sumă de 36 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250,1 lei şi 290 lei li se acordă lunar o sumă de 32 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290,1 lei şi 345 lei li se acordă lunar o sumă de 28 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345,1 lei şi 390 lei li se acordă lunar o sumă de 24 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390,1 lei şi 440 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440,1 lei şi 500 lei li se acordă lunar o sumă de 15 lei. (2) Pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, ajutoarele prevăzute la alin. (1) acordându-se după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 50 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 41 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 36 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 32 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 28 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 24 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 15 lei. (3) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 este de 54 lei.  +  Articolul 4 (1) Pentru perioada ianuarie-martie 2008 a sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008, pentru drepturile deja stabilite, primarii vor reanaliza cererile depuse şi vor emite noi dispoziţii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevederile art. 16^3 şi 16^13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. (2) Pentru perioada ianuarie-martie 2008, formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, precum şi în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 988/1.540/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 1.197.  +  Anexa 1 CEREREşiDECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDEREpentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţeiDomnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului municipiului Bucureşti___________________________    I. Subsemnatul,                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|                        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Nr. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Act de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Eliberat de secţia de poliţie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    vă rog să-mi aprobaţi acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.    Menţionez că utilizez pentru încălzirea locuinţei*2):                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Energie termică în sistem |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|    centralizat                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Gaze naturale |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod client nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Lemne, cărbuni, combustibili _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    petrolieri |_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|    Modul de facturare a energiei termice*3):                                                                          _    a) facturarea şi plata în tranşe lunare egale pe perioada unui an |_|    b) facturarea şi plata în tranşe lunare egale, stabilite _       diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului |_|                                                                          _    c) facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv |_|                                                                          _    d) facturarea şi plata în sistem de facturare binom |_|____________*1) În cazul cetăţenilor români se va specifică tipul de act de identitate:- B.I. - buletin de identitate- C.I. - carte de identitate- C.I.P. - carte de identitate provizoriePentru cetăţenii străini sau apatrizi:- P.S.T. - permis de şedere temporară- P.S.P. - permis de şedere permanentă- D.I. - document de identitate.*2) Se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare şi se va completa obligatoriu: pentru energie termică - codul titularului de contract, iar pentru gaze naturale - codul clientului; se va menţiona denumirea distribuitorului de energie termică în sistem centralizat sau de gaze naturale, cu care consumatorul individual sau, după caz, asociaţia de proprietari/chiriaşi are încheiat contract de furnizare.*3) Se va bifa cu "X" căsuţă corespunzătoare modulului de facturare prevăzut în contractul de furnizare.II. Declar pe propria răspundere următoarele:A. Referitor la componenţa familiei, următorii membrii*4):
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  ___________*4) În cazul familiilor cu mai mult de 8 membri se va completa o anexă. Prin membri de familie se înţeleg şi persoanele între care nu există relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.*5) În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifică datele din certificatul de naştere.B. Referitor la veniturile realizate: 
  1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA:
   
  Cod Categoria de venituri Venitul realizat*6) (lei)
  ________    *6) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora. 
  SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
  01 pe bază de contract de muncă
  02 salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
  03 salariul asistentului maternal
  04 salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente
  05 venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă
  06 indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare
   
  PENSII
  Pensii de stat
  07 pensia pentru limită de vârstă
  08 pensia anticipată
  09 pensia anticipată parţială
  10 pensia de invaliditate
  11 pensia de urmaş
  Pensii agricultori
  12 pensie agricultor
  Pensii militare
  13 pensia de serviciu
  14 pensia de invaliditate
  15 pensia de urmaş
  16 pensia I.O.V.R
   
  17 Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora
   
  18 Alocaţia socială pentru nevăzatori
   
  19 Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I invaliditate/ nevăzători handicap grav
   
  20 Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă
   
  21 Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi
   
  22 Indemnizaţia pentru maternitate
   
  INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
  23 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
  24 Stimulent
   
  INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT
  25 Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din considerente politice
  26 Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice
  27 Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi văduvelor de razboi
  28 Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
  29 Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
  30 Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap
  31 Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor
  32 Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002
  33 Renta viageră pentru sportivi
   
  ALOCAŢII
  34 Alocaţia de stat pentru copii
  35 Alocaţia de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane
   
  BURSE
  36 pentru elevi
  37 pentru studenţi
   
  AJUTOARE
  38 ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate
  39 ajutorul social lunar acordat soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu
   
  TOTAL 1
   
  2. ALTE SURSE DE VENIT
   
  Sursa de venit Venitul realizat (lei)
  Bunuri mobile, imobile aducătoare de venituri nete
  Venituri nete din dobânzi, dividende, părţi sociale
  Activităţi nepermanente
  Alte venituri
  TOTAL 2
   
  3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1 + Total 2)
   
  4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit lunar total/nr. membri familie)
    C. Referitor la numărul de camere al locuinţei *7):     Locuinţa: - 1 cameră [ ]                 - 2 camere [ ]                 - 3 camere [ ]                 - 4 camere [ ]                 - peste 4 camere [ ]___________*7) Se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare şi se va completa numai în situaţia în care solicitantul utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat.D. Având în vedere cele declarate consider că mă încadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în intervalul de venituri:           ┌───────────────────────────────┐          │ Limite de venituri (lei) │          ├───────────────────────────────┼────┐          │ < 155 │ │          ├───────────────┬───────────────┼────┤          │ 155,1 │ 210 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 210,1 │ 260 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 260,1 │ 310 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 310,1 │ 355 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 355,1 │ 425 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 425,1 │ 480 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 480,1 │ 540 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 540,1 │ 615 │ │          └───────────────┴───────────────┴────┘        (se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare)E. Am luat la cunoştinţă că ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în condiţiile ordonanţei de urgenţă, astfel: a) nu mai mult decât valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului în cazul utilizării pentru încalzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat; b) nu mai mult decât valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită.Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau, după caz, cu gaze naturale, se achită de către direcţiile teritoriale direct furnizorului.F. Mă oblig să aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.G. Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa că cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.Data Semnătura solicitantului_____________ ________________________
   +  Anexa 2 CEREREşiDECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDEREpentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei culemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiilor şipersoanelor singure, altele decât cele beneficiare deajutorul social stabilit în condiţiileLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatDomnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului municipiului Bucureşti___________________________    I. Subsemnatul,                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|                        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Nr. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Eliberat de secţia de poliţie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    vă rog să-mi aprobaţi acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.    Menţionez că utilizez pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni,    combustibili petrolieri____________*1) În cazul cetăţenilor români se va specifică tipul de act de identitate:- B.I. - buletin de identitate- C.I. - carte de identitate- C.I.P. - carte de identitate provizoriePentru cetăţenii străini sau apatrizi:- P.S.T. - permis de şedere temporară- P.S.P. - permis de şedere permanentă- D.I. - document de identitate.II. Declar pe propria răspundere următoarele:A. Referitor la componenţa familiei, următorii membrii*2):
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
  ___________*2) În cazul familiilor cu mai mult de 8 membri se va completa o anexă. Prin membri de familie se înţeleg şi persoanele între care nu există relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.*3) În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifică datele din certificatul de naştere.B. Referitor la veniturile realizate: 
  1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA:
   
  Cod Categoria de venituri Venitul realizat*4) (lei)
  ________    *4) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora. 
  SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
  01 pe bază de contract de muncă
  02 salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
  03 salariul asistentului maternal
  04 salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente
  05 venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă
  06 indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare
   
  PENSII
  Pensii de stat
  07 pensia pentru limită de vârstă
  08 pensia anticipată
  09 pensia anticipată parţială
  10 pensia de invaliditate
  11 pensia de urmaş
  Pensii agricultori
  12 pensie agricultor
  Pensii militare
  13 pensia de serviciu
  14 pensia de invaliditate
  15 pensia de urmaş
  16 pensia I.O.V.R
   
  17 Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora
   
  18 Alocaţia socială pentru nevăzători
   
  19 Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I invaliditate/ nevăzători handicap grav
   
  20 Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă
   
  21 Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi
   
  22 Indemnizaţia pentru maternitate
   
  INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
  23 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
  24 Stimulent
   
  INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT
  25 Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din considerente politice
  26 Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice
  27 Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi văduvelor de razboi
  28 Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
  29 Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
  30 Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap
  31 Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor
  32 Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002
  33 Renta viageră pentru sportivi
   
  ALOCAŢII
  34 Alocaţia de stat pentru copii
  35 Alocaţia de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane
   
  BURSE
  36 pentru elevi
  37 pentru studenţi
   
  AJUTOARE
  38 ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate
   
  TOTAL 1
   
  2. ALTE SURSE DE VENIT
   
  Sursa de venit Venitul realizat (lei)
  Bunuri mobile, imobile aducătoare de venituri nete
  Venituri nete din dobânzi, dividende, părţi sociale
  Activităţi nepermanente
  Alte venituri
  TOTAL 2
   
  3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1 + Total 2)
   
  4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit lunar total/nr. membri familie)
  C. Având în vedere cele declarate consider că mă încadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în intervalul de venituri:
  până la 155
  155,1 210
  210,1 260
  260,1 310
  310,1 355
  355,1 425
  425,1 480
  480,1 540
  540,1 615
           (se va bifa cu "X" căsuţă corespunzătoare)
  D. Mă oblig să aduc la cunostinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.E. Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa că cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.Data Semnătura solicitantului_____________ _________________________________