ORDIN nr. 1.474 din 25 septembrie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 octombrie 2007    În temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru aplicarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea şi securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007 din 31 iulie 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2007.Nr. 1.474.  +  AnexăREGULAMENT 25/09/2007