HOTĂRÂRE nr. 1.129 din 18 septembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din Legea nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Toke Istvan,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2007.Nr. 1.129.  +  AnexăNORMA 18/09/2007