LEGE nr. 110 din 10 octombrie 1996privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiat la New York la 28 iulie 1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 21 noiembrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982.  +  Articolul 2România adera la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii din 10 decembrie 1982, încheiat la New York la 28 iulie 1994.  +  Articolul 3România reitereaza Declaraţia pe care a formulat-o o dată cu semnarea, la 10 decembrie 1982, a convenţiei. Declaraţia are următorul conţinut:"1. Ca ţara geografic dezavantajata, riverana la o mare saraca în resurse piscicole, România reafirma necesitatea dezvoltării cooperării internaţionale în domeniul valorificării resurselor piscicole din zonele economice, pe baza unor acorduri juste şi echitabile, care să asigure accesul ţărilor din această categorie la resursele de pescuit din zonele economice ale altor regiuni sau subregiuni.2. România reafirma dreptul statelor riverane de a adopta măsuri pentru protecţia intereselor de securitate, inclusiv dreptul de a adopta reglementări naţionale cu privire la trecerea navelor de război străine prin marea teritorială.Dreptul de a adopta asemenea măsuri este în deplina conformitate cu art. 19 şi 25 ale convenţiei, asa cum se precizează şi în declaraţia preşedintelui Conferintei O.N.U. cu privire la dreptul marii, în şedinţa plenara a conferintei din 26 aprilie 1982.3. România declara ca, în temeiul cerinţelor de echitate - după cum rezultă din art. 74 şi 83 ale Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii -, insulele nelocuite şi fără viaţa economică nu pot afecta în nici un fel delimitarea spaţiilor maritime ce aparţin tarmurilor principale ale statelor riverane."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASECONVENTIE 10/12/1982ACORD 28/07/1994