ORDIN nr. 1.386 din 28 iunie 2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007  În temeiul prevederilor:- Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,- Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,văzând referatul Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,ministrul sănătăţii publice şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităţilor sanitare, în care se pot derula programe de rezidenţiat, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista centrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă conţinutul şi durata rezidenţiatului în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*)----------- Notă *) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/1993 privind înfiinţarea rezidenţiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor şi farmaciştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţei  +  Anexa 1REGULAMENT 28/06/2007  +  Anexa 2CRITERII 28/06/2007  +  Anexa 3LISTAcentrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitareacreditate pentru derularea programelor de specializareprin rezidenţiat*)------ Notă *) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.3.1. Lista centrelor universitare şi a unităţilor sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat
    Centrul universitarUnitatea sanitară
    AradSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
    AradSpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvador Vuia" Arad
    AradSpitalul Clinic Municipal Arad
    BraşovSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
    BraşovSpitalul Clinic de Copii Braşov
    BraşovSpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Braşov
    BucureştiSpitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Gr. Alexandrescu" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă de Chirugie Plastică Reparatorie şi Arsuri Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic "Colentina" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Ortopedie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic Caritas "Acad. N. Cajal" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic "Colţea" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic "N. Malaxa" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. V. Babeş" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr. S. Longhin" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă "Elias" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti
    BucureştiSpitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
    BucureştiSpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti
    BucureştiCentrul Metodologic de Reumatologie "Dr. I. Stoia" Bucureşti
    BucureştiCentrul Clinic de Urgenţe de Boli Cardio-Vasculare al Armatei (M.Ap.N.)
    BucureştiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "V. Babeş" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti
    BucureştiInstitutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
    BucureştiInstitutul Clinic Fundeni Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Sănătate Publică Bucureşti
    BucureştiInstitutul de Virusologie "St. S. Nicolau" Bucureşti
    BucureştiInstitutul Naţional de Medicină Sportivă
    BucureştiInstitutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
    BucureştiŞcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar
    BucureştiSpitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" - MAPN
    BucureştiSpitalul Militar de Urgenţă "Prof. Dr. D. Gerota" - MI
    BucureştiSpitalul Universitar CF Witing Bucureşti - MTTC
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaInstitutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaInstitutul Inimii "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaInstitutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaInstitutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaInstitutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca
    Cluj-NapocaSpitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC
    ConstanţaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
    ConstanţaSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
    ConstanţaSpitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
    ConstanţaSpitalul Universitar CF Constanţa - MTTC
    CraiovaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
    CraiovaSpitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
    CraiovaSpitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova
    CraiovaSpitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
    CraiovaCentrul de Cardiologie Craiova
    CraiovaInstitutul de Medicină Legală Craiova
    CraiovaSpitalul Universitar CF Craiova
    CraiovaSpitalul Clinic de Urgenţă Militar "Dr. Ştefan Odobleja" Craiova
    GalaţiSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi
    GalaţiSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi
    IaşiSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Treime" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Recuperare Iaşi
    IaşiInstitutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. GIM Georgescu" Iaşi
    IaşiInstitutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi
    IaşiSpitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi
    IaşiInstitutul de Medicină Legală Iaşi
    IaşiInstitutul de Sănătate Publică Iaşi
    IaşiSpitalul Universitar CF Iaşi - MTTC
    IaşiSpitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. I. Czihac" Iaşi
    OradeaSpitalul Clinic Judeţean Oradea
    OradeaSpitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea
    OradeaSpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea
    OradeaSpitalul Clinic de Boli Infecţioase Oradea
    OradeaSpitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea
    OradeaSpitalul Clinic Militar de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea
    SibiuSpitalul Clinic Judeţean Sibiu
    SibiuSpitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    SibiuCentrul de Sănătate Publică Sibiu
    Târgu MureşSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
    Târgu MureşInstitutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş
    Târgu MureşInstitutul de Medicină Legală Târgu Mureş
    Târgu MureşCentrul de Sănătate Publică Târgu Mureş
    TimişoaraSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara
    TimişoaraSpitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
    TimişoaraSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara
    TimişoaraSpitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Timişoara
    TimişoaraSpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timişoara
    TimişoaraInstitutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
    TimişoaraInstitutul de Sănătate Publică Timişoara
    TimişoaraInstitutul de Medicină Legală Timişoara
    TimişoaraSpitalul Universitar CF Timişoara - MTTC
    TimişoaraSpitalul Militar de Urgenţă Timişoara
  3.2. Unităţi sanitare judeţene, municipale şi orăşeneşti acreditate pentru pregătire în medicina de familie
    Centrul universitar de îndrumareJudeţulUnitatea sanitară
    Cluj-NapocaAlbaSpitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
    BucureştiArgeşSpitalul Judeţean Piteşti
    BucureştiArgeşSpitalul de Pediatrie Piteşti
    BucureştiArgeşSpitalul Municipal Câmpulung
    BucureştiArgeşSpitalul Militar de Urgenţă "Ion Jianu" Piteşti
    IaşiBacăuSpitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
    IaşiBacăuSpitalul de Pediatrie Bacău
    IaşiBacăuSpitalul Municipal Oneşti
    IaşiBacăuSpitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
    OradeaBihorSpitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita
    OradeaBihorSpitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş
    OradeaBihorSpitalul de Pneumoftiziologie Oradea
    OradeaBihorSpitalul General CF Oradea
    Cluj-NapocaBistriţa-NăsăudSpitalul Judeţean Bistriţa
    IaşiBotoşaniSpitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani
    IaşiBotoşaniSpitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani
    IaşiBotoşaniSpitalul de Copii Botoşani
    IaşiBotoşaniSpitalul de Psihiatrie Botoşani
    IaşiBotoşaniSpitalul Municipal Dorohoi
    BucureştiBrăilaSpitalul de Urgenţă Judeţean Brăila
    BucureştiBrăilaSpitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila
    BucureştiBrăilaSpitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila
    BraşovBraşovSpitalul Municipal Făgăraş
    BraşovBraşovSpitalul de Boli Infecţioase Braşov
    BraşovBraşovSpitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
    BraşovBraşovSpitalul de Pneumoftiziologie Braşov
    BraşovBraşovSpital General CF Braşov
    BucureştiBucureştiSpitalul General CF nr. 2 Bucureşti - MTTC
    BucureştiBucureştiSpitalul Militar de Urgenţă "Prof. Dr. D. Gerota" - MI
    BucureştiBucureştiSpitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" - SRI
    BucureştiBucureştiSpitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucureşti - MJ
    BucureştiBuzăuSpitalul Judeţean Buzău
    BucureştiCălăraşiSpitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi
    BucureştiCălăraşiSpitalul Municipal Olteniţa
    TimişoaraCaraş-SeverinSpitalul Judeţean Reşiţa
    TimişoaraCaraş-SeverinSpitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş
    Cluj-NapocaClujSpitalul Municipal Dej
    Cluj-NapocaClujSpitalul Municipal Turda
    Cluj-NapocaClujSpitalul Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj
    ConstanţaConstanţaSpitalul Municipal Mangalia
    ConstanţaConstanţaSpitalul Municipal Medgidia
    ConstanţaConstanţaSpitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa - MAPN
    Târgu MureşCovasnaSpitalul Judeţean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe
    BucureştiDâmboviţaSpitalul Judeţean Târgovişte
    CraiovaDoljSpitalul Filişanilor - Filiaşi
    CraiovaDoljSpitalul Municipal Calafat
    IaşiGalaţiSpitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galaţi
    IaşiGalaţiSpitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
    IaşiGalaţiSpitalul de Pneumoftiziologie Galaţi
    IaşiGalaţiSpitalul de Boli Infecţioase "Cuvioasa Parascheva" Galaţi
    IaşiGalaţiSpitalul de Psihiatrie "Elena Doamna" Galaţi
    IaşiGalaţiSpitalul General CF Galaţi
    IaşiGalaţiSpitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi
    BucureştiGiurgiuSpitalul Judeţean Giurgiu
    CraiovaGorjSpitalul Judeţean Târgu Jiu
    Târgu MureşHarghitaSpitalul Judeţean Miercurea-Ciuc
    Târgu MureşHarghitaSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
    TimişoaraHunedoaraSpitalul Judeţean Deva
    TimişoaraHunedoaraSpitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara
    TimişoaraHunedoaraSpitalul de Urgenţă Petroşani
    BucureştiIalomiţaSpitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
    IaşiIaşiSpitalul Municipal Paşcani
    IaşiIaşiSpitalul Orăşenesc Târgu Frumos
    IaşiIaşiSpitalul General CF Paşcani
    BucureştiIlfovSpitalul Judeţean Ilfov "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena"
    BucureştiIlfovSpitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea
    BucureştiIlfovSpitalul de Psihiatrie "Domniţa Bălaşa"
    Cluj-NapocaMaramureşSpitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare
    Cluj-NapocaMaramureşSpitalul de Boli Infecţioase, Dermato-venerologie şi Psihiatrie Baia Mare
    Cluj-NapocaMaramureşSpitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
    Cluj-NapocaMaramureşSpitalul Municipal Sighetu Marmaţiei
    Cluj-NapocaMaramureşSpitalul Orăşenesc Vişeu de Sus
    TimişoaraMehedinţiSpitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin
    TimişoaraMehedinţiSpitalul Municipal Orşova
    TimişoaraMehedinţiSpital General CF Drobeta-Turnu Severin
    Târgu MureşMureşSpitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Târnăveni
    Târgu MureşMureşSpitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin
    Târgu MureşMureşSpitalul Municipal Sighişoara
    IaşiNeamţSpitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
    IaşiNeamţSpitalul Municipal de Urgenţă Roman
    CraiovaOltSpitalul Judeţean Slatina
    CraiovaOltSpitalul Municipal Caracal
    BucureştiPrahovaSpitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti
    BucureştiPrahovaSpitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti
    BucureştiPrahovaSpitalul Municipal Ploieşti
    BucureştiPrahovaSpitalul de Pediatrie Ploieşti
    BucureştiPrahovaSpitalul de Boli Infecţioase Ploieşti
    BucureştiPrahovaSpitalul Municipal Câmpina
    BucureştiPrahovaSpitalul General CF Ploieşti
    Cluj-NapocaSălajSpitalul Judeţean Zalău
    Cluj-NapocaSălajSpitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei
    Cluj-NapocaSatu MareSpitalul Judeţean Satu Mare
    SibiuSibiuSpitalul Municipal Mediaş
    SibiuSibiuSpitalul Orăşenesc Cisnădie
    SibiuSibiuSpitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu
    SibiuSibiuSpitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
    SibiuSibiuSpitalul General CF Sibiu
    SibiuSibiuSpitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu
    IaşiSuceavaSpitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
    IaşiSuceavaSpitalul Municipal Rădăuţi
    BucureştiTeleormanSpitalul Judeţean Alexandria
    TimişoaraTimişSpitalul Municipal Lugoj
    TimişoaraTimişSpitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara
    ConstanţaTulceaSpitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea
    CraiovaVâlceaSpitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea
    CraiovaVâlceaSpitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea
    CraiovaVâlceaSpitalul Municipal Drăgăşani
    IaşiVasluiSpitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
    IaşiVasluiSpitalul Municipal de Adulţi Bârlad
    IaşiVranceaSpitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani
    IaşiVranceaSpitalul Municipal Adjud
    IaşiVranceaSpitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani
  3.3. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidenţiat în medicina de urgenţă- Bucureşti;- Cluj-Napoca;- Craiova;- Iaşi;- Târgu Mureş;- TimişoaraNOTĂ:- acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;- rezidenţii în medicina de urgenţă aflaţi în alte centre universitare decât cele prevăzute în prezenta anexă pot solicita schimbarea centrului de pregătire.
   +  Anexa 4ANEXA 28/06/2007