ORDIN nr. 846 din 6 septembrie 2007privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 28 septembrie 2007  În temeiul art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 pct. 31 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.538/2006 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 septembrie 2006, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 6 septembrie 2007.Nr. 846.  +  Anexa TARIFELEpercepute de Regia Autonomă "Autoritatea AeronauticăCivilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru carei-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor  +  Capitolul 1 Certificarea/autorizarea operatorilor aerieniA. Tarife*Font 8*───────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────           │ │ TARIF │ Nr. crt. │ Denumirea prestaţiei ├─────────────┬────────────┤           │ │ U.M. │ Valoare │ Mod de plată───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1 │Certificarea operatorilor de transport │ │ │           │aerian public (AOC) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1 │Certificarea iniţială │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.1 │Tarif fix │ │ │           │(stabilit în funcţie de tipul de aeronavă │euro/ │ │           │cu cea mai mare masă maximă la decolare) │certificat │ │la depunerea cererii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 2.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 3.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 5.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │Avioane peste 40 tone │ │ 6.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    e) │Elicoptere monomotor │ │ 1.200 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.800 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    g) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 2.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.2 │Tarife adiţionale: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.2.1 │Tarif adiţional în funcţie de structura │euro/tip │ │           │flotei de aeronave: │aeronavă │ │ la emiterea AOC───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 800 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 1.600 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 2.400 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │Avioane peste 40 tone │ │ 4.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    e) │Elicoptere monomotor │ │ 960 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.440 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    g) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 1.600 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.2.2 │Tarif adiţional în funcţie de │ │ │           │specificaţiile de operare: │ │ │la emiterea AOC───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.2.2.1│Tipuri de operaţiuni: │euro/tip de │ │           │ │operaţiune şi│ │           │ │tip aeronavă │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────           │A1 - Transport pasageri │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 100 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 200 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    e) │Elicoptere monomotor │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    f) │Elicoptere multimotor │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    g) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 75 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────           │A2 - Cargo │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    h) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    i) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 100 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    j) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 200 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    k) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    l) │Elicoptere monomotor │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    m) │Elicoptere multimotor │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    n) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 75 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────           │A3 - Servicii medicale de urgenţă │ │ 300 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.2.2.2│Zone de operare: │euro/zonă │ │           │ │de operare │ 100 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.1.2.2.3│Autorizări speciale: │euro/tip │ │           │ │de aeronavă │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- Operaţiuni în condiţii de vizibilitate │ │ │           │redusă (LVO) │ │ 500 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │- Operaţiuni în condiţii cu specificaţii │ │ │           │minime de performanţe de navigaţie │ │ │           │(MNPS) │ │ 350 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │- Operaţiuni pe rază extinsă cu avioane │ │ │           │cu două motoare (ETOPS) │ │ 750 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │- Operaţiuni de navigaţie aeriană Basic/ │ │ │           │Precision (BRNAV/PRNAV) │ │ 350 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    e) │- Operaţiuni în spaţiu aerian delimitat cu│ │ │           │minimă de separare verticală redusă │ │ │           │(RVSM) │ │ 350 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    f) │- Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică│ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    g) │- Transportul aerian al bunurilor │ │ │           │periculoase │ │ 750 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.2 │Modificarea Certificatului de │ │ │           │operator aerian │ │ │la emiterea AOC───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.2.1 │Introducerea de noi tipuri de aeronave: │euro/tip de │ │           │ │aeronavă │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 900 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 1.800 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 2.700 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │Avioane peste 40 tone │ │ 4.500 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    e) │Elicoptere monomotor │ │ 1.080 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.620 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    g) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 1.800 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.2.2 │Introducerea de noi aeronave de acelaşi │ │ │           │tip cu cele deja înscrise în AOC: │euro/aeronavă│ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 100 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 160 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │           │(inclusiv) │ │ 230 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    e) │Elicoptere monomotor │ │ 100 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    f) │Elicoptere multimotor │ │ 160 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    g) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 230 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.2.3 │Modificarea specificaţiilor de operare │ │ │           │se aplică tarifele corespunzătoare de la │ │ │           │pct. A.1.1.1.2.2.3 │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────           │Modificarea datelor de identificare a │euro/ │ │1.1.2.4 │operatorului aerian (nume, sediu social, │modificare │ 100 │la depunerea cererii           │adresă etc.) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.3 │Supravegherea menţinerii condiţiilor │ │ │           │de certificare: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.3.1 │Tarif în funcţie de structura flotei │euro/an şi │ │până la sfârşitul lunii           │operate: │aeronavă │ │ianuarie pentru fiecare───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤an sau fracţiune de an    a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 300 │pentru care se solicită───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤menţinerea valabilită-    b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 tone │ │ │ţii certificatului de           │(inclusiv) │ │ 500 │autorizare ori, după───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤caz, până la data    c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone │ │ │expirării autorizării           │(inclusiv) │ │ 800 │care este scadentă───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤prima    d) │Avioane peste 40 tone │ │ 1.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤    e) │Elicoptere monomotor │ │ 350 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤    f) │Elicoptere multimotor │ │ 450 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤    g) │Elicoptere multimotor operaţiuni maritime │ │ 500 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.3.2 │Tarif în funcţie de autorizările speciale │euro/an şi │ │           │deţinute pentru: │tip de │ │           │ │aeronavă │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- Operaţiuni în condiţii de vizibilitate │ │ │până la sfârşitul lunii           │redusă (LVO) │ │ 500 │ianuarie pentru fiecare───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤an sau fracţiune de an    b) │- Operaţiuni în condiţii MNPS │ │ 350 │pentru care se solicită───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤menţinerea valabili-    c) │- Operaţiuni în condiţii ETOPS │ │ 750 │tăţii certificatului de───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤autorizare ori, după    d) │- Operaţiuni BRNAV/PRNAV │ │ 350 │caz, până la data───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤expirării autorizării    e) │- Operaţiuni în spaţiu RVSM │ │ 350 │care este scadentă───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤prima    f) │- Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică│ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤    g) │- Transportul aerian al bunurilor │ │ │           │periculoase │ │ 750 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.4 │Supravegherea asigurării de către │ │ │lunar, până la sfârşi-           │operator a siguranţei operării │ │ │tul lunii următoare           │aeronavelor │ │ │celei pentru care s-a           │ │ │ │efectuat supravegherea───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.4.1 │Pentru operatori aerieni transport public │ │ │           │cu aeronave având masa de decolare │ │ │           │sub 15.000 kg │ │ │* Tariful minim───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤aplicabil pe    a) │- până la 10 locuri pentru pasageri sau │euro/ora │1,00 (dar nu│an/aeronavă se plăteşte           │până la 1,2 t marfă │de zbor │mai puţin de│până la sfărşitul lunii           │ │ │300 euro/an │ianuarie a anului           │ │ │aeronavă) │calendaristic următor───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤anului în care a fost    b) │- între 11-20 locuri pentru pasageri sau │euro/ora │1,25 (dar nu│valabil documentul de           │între 1,2-2,4 t marfă │de zbor │mai puţin de│autorizare           │ │ │400 euro/an │           │ │ │aeronavă) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤    c) │- peste 20 locuri pentru pasageri sau │euro/ora │1,85 (dar nu│           │peste 2,4 t marfă │de zbor │mai puţin de│           │ │ │600 euro/an │           │ │ │aeronavă) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.4.2 │Pentru operatori aerieni transport public │ │ │           │cu aeronave având masa de decolare │ │ │           │peste 15.000 kg, care execută: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- transport pasageri │euro/1.000 │ │           │ │pasageri per │ 0,1 │           │ │km - zburat │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │- transport marfă │euro/1.000 │ 0,25 │           │ │tone per │ │           │ │km - zburat │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.1.5 │Aprobarea închirierii de aeronave în │euro/aeronavă│ 100 │ la depunerea cererii           │sistem wet │şi lună sau │ │           │ │fracţiune de │ │           │ │lună │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2 │Autorizarea operatorilor de lucru │ │ │           │aerian/aviaţie generală (AOA) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.1 │Autorizarea iniţială (lucru aerian) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────           │Tarif fix │ │ │1.2.1.1 │* Include maxim 3 (trei) tipuri de │euro/ │ 1.000 │la depunerea cererii           │operaţiuni de lucru aerian │autorizare │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.1.2 │Tarife adiţionale │ │ │la emiterea AOA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- tarif adiţional în funcţie de structura │euro/tip de │ │           │parcului de aeronave │aeronavă │ 800 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │- tarif adiţional în funcţie de tipurile │euro/ │ │           │de operaţiuni suplimentare │operaţiune │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.2 │Autorizarea iniţială (aviaţie generală) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.2.1 │Tarif fix │euro/ │ │           │ │autorizare │ 800 │la depunerea cererii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.2.2 │Tarife adiţionale │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- tarif adiţional în funcţie de structura │euro/tip de │ │           │parcului de aeronave │aeronavă │ 640 │la emiterea AOA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.3 │Modificarea autorizaţiei de operator │ │ │           │aerian │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- modificarea prin introducerea de noi │euro/tip de │ │           │tipuri de aeronave │aeronavă │ 800 │la emiterea AOA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │- modificarea prin introducerea de │ │ │           │aeronave de acelaşi tip cu cele înscrise │ │ │           │deja în AOA │euro/aeronavă│ 50 │la emiterea AOA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │- modificarea prin adăugarea de noi │euro/ │ │           │operaţiuni autorizate │operaţiune │ 50 │la emiterea AOA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    d) │- modificarea datelor de identificare a │ │ │           │operatorului aerian (nume, sediu social, │ │ │           │adresă) │euro │ 100 │la depunerea cererii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.4 │Supravegherea menţinerii condiţiilor │ │ │           │de autorizare: │ │ │la emiterea AOA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Operatori de lucru aerian │euro/an şi │ │           │ │aeronavă │ 150 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Operatori de aviaţie generală │euro/an şi │ │           │ │aeronavă │ 150 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.5 │Supravegherea asigurării de către │euro/ora de │ │lunar, până la sfârşi-           │operator a siguranţei operării │zbor │ │tul lunii următoare           │aeronavelor │ │ │celei pentru care s-a           │ │ │ │efectuat───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤supravegherea1.2.5.1 │Pentru operatori lucru aerian cu: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │- aeronave cu masa maximă la decolare │ │0,25 (dar nu│* Tariful minim           │până la 2.730 kg │ │mai puţin de│aplicabil pe an şi tip           │ │ │40 euro/an │aeronavă se plăteşte───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤şi tip de │până la sfărşitul lunii    b) │- aeronave cu masa maximă la decolare │ │aeronavă) │ianuarie a anului           │între 2.731 kg şi 15.000 kg │ │ │calendaristic următor           │ │ │ │anului în care a fost           │ │ │ │valabil documentul de           │ │ │ │autorizare───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │- aeronave cu masa maximă la decolare │ │0,35 (dar nu│           │peste 15.001 kg │ │mai puţin de│           │ │ │195 euro/an │           │ │ │şi tip de │           │ │ │aeronavă) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.5.2 │Pentru operatori de aviaţie generală │ │0,30 (dar nu│           │ │ │mai puţin de│           │ │ │100 euro/an │           │ │ │şi tip de │           │ │ │aeronavă) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.2.6 │Alte tarife aplicabile operatorilor │euro/aeronavă│ │           │aerieni de lucru aerian/aviaţie generală │închiriată şi│ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤lună sau ├────────────┼───────────────────────1.2.6.1 │- tarif pentru eliberarea licenţei de │fracţiune de │ │           │operare în vederea utilizării de aeronave │lună │ │           │civile închiriate înmatriculate în alt │ │ │           │stat │ │ 100 │ la emiterea licenţei───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3 │Certificarea operatorilor aerieni de │ │ │           │baloane/dirijabile (AOC-B) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.1 │Certificarea iniţială │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.1.1 │Tarif fix │ │ │           │(stabilit în funcţie de tipul de aeronavă │euro/ │ │           │cu capacitatea cea mai mare) │certificat │ │la depunerea cererii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 900 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv) │ │ 1.100 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 1.300 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.1.2 │Tarife adiţionale: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.1.2.1 │- tarif adiţional în funcţie de structura │euro/tip │ │           │flotei de baloane/dirijabile operate: │aeronavă │ │la emiterea AOC───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 450 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv) │ │ 550 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 650 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.2 │Modificarea Certificatului de operator │ │ │           │aerian - baloane │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.2.1 │Introducerea de noi tipuri de baloane/ │euro/tip de │ │           │dirijabile: │aeronavă │ │la emiterea AOC───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 450 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv) │ │ 550 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 650 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.2.2 │Introducerea de noi baloane/dirijabile │euro/aeronavă│ │la depunerea cererii           │de acelaşi tip cu cele deja înscrise în │ │ │           │AOC-B: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    b) │Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv) │ │ 60 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────    c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 75 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────1.3.3 │Supravegherea menţinerii condiţiilor │euro/an şi │ │până la sfârşitul lunii           │de autorizare │tip de │ 450 │ianuarie pentru fiecare           │ │aeronavă │ │an sau fracţiune de an           │ │ │ │pentru care se solicită           │ │ │ │menţinerea valabili-           │ │ │ │tăţii certificatului de           │ │ │ │autorizare ori, după           │ │ │ │caz, până la data           │ │ │ │expirării autorizării           │ │ │ │care este scadentă           │ │ │ │ prima───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────B. Condiţii de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înţelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabileşte, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, serie sau model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condiţiile şi finanţarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în "dry lease" şi pentru pregătirea personalului de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor şi aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentaţiei tehnice privind descrierea, exploatarea, întreţinerea şi asigurarea continuităţii navigabilităţii aeronavei respective.4. Condiţiile prevăzute la pct. 3 se aplică şi aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea Certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării iniţiale, respectiv pentru completarea autorizării, şi în condiţiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave şi/sau execută în aceeaşi perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranţei operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate şi categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referinţă.7. Tarifele pentru supraveghere prevăzute la pct. A.1.1.3 şi A.1.2.4 lit. a) şi b) vor fi aplicate tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este abilitat să efectueze mai multe tipuri de activităţi, respectiv transport aerian public şi/sau lucru aerian şi/sau aviaţie generală, tariful pentru supraveghere se va obţine prin cumularea tarifelor corespunzătoare fiecărei activităţi.8. Prelungirea valabilităţii autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR şi în condiţiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea iniţială.10. În tarifele percepute conform pct. A.1.1.4.2, "un pasager - kilometru zburat" se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor-kilometri zburaţi" se efectuează prin însumarea produselor obţinute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportaţi în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurşi de toţi pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".11. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.12. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau, la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi de tariful pe ora de consultanţă.13. Tarifele privind operaţiunile LVO prevăzute la pct. A1.1.1.2.2.3 lit. a) şi la pct. A1.1.3.2 lit. a) se aplică şi la modificarea categoriei de apropiere.14. Tarifele privind operaţiunile RNAV, prevăzute la pct. A1.1.1.2.2.3 lit. d) şi la pct. A1.1.3.2 lit. d) se aplică şi la modificarea preciziei de navigaţie. De exemplu, un operator care deţine specificaţia RNAV (BRNAV) şi doreşte obţinerea specificaţiei PRNAV va achita acest tarif.15. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.16. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate pentru aeronave de serieA. Tarife───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────2.1 │Certificare individuală de navigabilitate │ │ │la depunerea cererii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.1 │Baloane │euro/aeronavă│ 50 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.2 │Aeronave ultrauşoare │euro/aeronavă│ 30 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.3 │Avioane cu masa de decolare până la │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 25 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.4 │Avioane cu masa de decolare peste │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 30 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.5 │Elicoptere cu masa de decolare până la │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 35 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.6 │Elicoptere cu masa de decolare peste │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 40 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.1.7 │Alte tipuri de aeronave │euro/500 kg │ │           │ │de aeronavă │ 30 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.2 │Evaluarea aeronavelor în vederea │ │ │la depunerea cererii           │mentinerii Certificatului de │ │ │           │navigabilitate │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.2.1 │Baloane şi aeronave foarte uşoare (VLA) │euro/aeronavă│ 25 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────           │Avioane cu masa de decolare până la │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 20 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.2.2 │Avioane cu masa de decolare peste │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 25 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.2.3 │Elicoptere cu masa de decolare până la │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 30 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.2.4 │Elicoptere cu masa de decolare peste │euro/500 kg │ │           │2.730 kg │de aeronavă │ 35 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.2.5 │Alte tipuri de aeronave │euro/500 kg │ │           │ │de aeronavă │ 25 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.3 │Eliberarea autorizaţiei speciale de zbor │euro/aeronavă│75% din │la depunerea cererii           │pentru aeronave de serie, noi sau │ │tariful de │           │utilizate │ │la pct.2.1 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.4 │Evaluarea în vederea eliberării │ │75% din │la depunerea cererii           │certificatului de navigabilitate pentru │ │tariful de │           │export pentru aeronave de serie, noi │ │la pct.2.3 │           │sau utilizate │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.5 │Eliberarea certificatului de autorizare │euro/aeronavă│ 50 │la depunerea cererii           │a instalării echipamentului radio de │ │ │           │aeronavă │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.6 │Eliberarea certificatului acustic │euro/aeronavă│ 50 │la depunerea cererii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.7 │Modificarea datelor din certificatele de │euro/aeronavă│ 20 │la depunerea cererii           │navigabilitate, acustic, radio, etc. │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────2.8 │Eliberarea de duplicate după │euro/aeronavă│ 20 │la depunerea cererii           │certificatele de navigabilitate, acustic, │ │ │           │autorizare a instalării echipamentului │ │ │           │radio de aeronavă │ │ │───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────B. Condiţii de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru menţinerea perioadei de valabilitate a certificatului de navigabilitate al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizaţi, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.3. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.4. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarciniA. Tarife───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────3.1 │Rezervarea înmatriculării/identificării │euro/6 luni │ 40 │la depunerea cererii           │aeronavelor │aeronavă │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.2 │Certificarea înmatriculării/identificarii │euro/aeronavă│ 70 │la depunerea cererii           │aeronavelor │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.3 │Certificarea radierii sau neînmatriculării│euro/aeronavă│ 25 │la depunerea cererii           │aeronavelor │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.4 │Efectuarea modificărilor în Registrul │euro/rubrică │ 20 │la depunerea cererii           │unic de înmatriculare, altele decât cele │modificată şi│ │           │referitoare la sarcini │aeronavă │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.5 │Înscrierea unor menţiuni în registrul │(vezi condi- │ │la depunerea cererii           │foilor de sarcini │ţiile de │ │           │ │aplicare a │ │           │ │pct. B.1 │ │           │ │şi B.2) │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.5.1 │Pentru menţiuni de până la 100.000 euro │euro/10.000 │ 15 │           │creanţă garantată │ euro │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.5.2 │Pentru menţiuni aferente unor creanţe │euro/100.000 │ 15 │           │garantate mai mari de 100.000 euro până │euro │ │           │la 900.000 euro │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.5.3 │Pentru menţiuni aferente unor creanţe │euro/ │ 20 │           │garantate mai mari de 1.000.000 euro │1.000.000euro│ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.6 │Modificarea stării sarcinilor în Registrul│euro/modifi- │ 20 │la depunerea cererii           │de evidenta a foilor de sarcini │care │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.7 │Furnizarea de informaţii din Registrul │euro/aeronavă│ 15 │la depunerea cererii           │unic de înmatriculare sau Registrul │ │ │           │foilor de sarcini │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────3.8 │Eliberarea de duplicate după │euro/aeronavă│ 15 │la depunerea cererii           │certificatele de identificare, │ │ │           │înmatriculare, neînmatriculare, │ │ │           │radiere şi după cele care atestă │ │ │           │înscrierea sarcinii asupra aeronavelor │ │ │───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────B. Condiţii de aplicare1. Tariful corespunzător cuantumului creanţei garantate, prevăzut la pct. A.3.5, se calculează prin cumularea sumelor rezultate pentru fiecare nivel din valoarea acesteia.2. Tariful minim pentru înscrierea oricărei sarcini este de 70 euro, iar cel maxim de 1.000 euro. Pentru înscrierea oricărei sarcini privind simultan mai multe aeronave se percepe tariful integral pentru aeronavă cu valoarea ipotecii cea mai mare şi un tarif de 70 euro pentru fiecare aeronavă suplimentară.3. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.4. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 4 Autorizări pentru procese specialeA. Tarife───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────4.1 │Autorizarea sudorilor din aeronautica │ │ │           │civilă │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.1.1 │Autorizare iniţială/extinderea domeniului │euro/procedeu│ │           │de autorizare/reautorizare │sudare/grupă │ 40 │la depunerea cererii           │ │de materiale │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.1.2 │Menţinerea valabilităţii condiţiilor de │ │ │           │autorizare │ │ │           │a) examinarea în vederea prelungirii │euro/la 2 ani│ │           │valabilităţii autorizării │/procedeu │ │           │ │sudare/ │ 30 │la depunerea cererii           │ │grupă de │ │           │ │materiale │ │           │b) evaluarea menţinerii condiţiilor de │euro/an/ │ │           │autorizare │procedeu │ │           │ │sudare/ │ 20 │anual           │ │grupă de │ │           │ │materiale │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2 │Autorizarea operatorilor ce efectuează │ │ │           │examinări nedistructive în aeronautica │ │ │           │civilă (NDT) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.1 │Autorizare iniţială/extinderea domeniului │ │ │la depunerea cererii           │de autorizare/reautorizare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.1.1 │- examinarea operatorilor de nivel 1 │euro/monedă │ 30 │           │a) pentru metode volumetrice │euro/domeniu │ 10 │           │(RT - radiografică, UT - ultrasunete) │de autorizare│ │           │- la care de adaugă pentru fiecare domeniu│ │ │           │b) pentru alte metode/domenii de │euro/domeniu │ 30 │           │autorizare │de autorizare│ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.1.2 │- examinarea operatorilor de nivel 2 │euro/metodă │ 40 │           │a) pentru metode volumetrice (RT, UT), │euro/domeniu │ 20 │           │- la care de adaugă pentru fiecare │de autorizare│ │           │domeniu │ │ │           │b) pentru alte metode/domenii de │euro/domeniu │ 40 │           │autorizare │de autorizare│ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.1.3 │- examinarea operatorilor de nivel 3 │ │ │           │a) de bază │euro │ 100 │           │b) de metodă │ │ │           │ b.1. pentru metode volumetrice (RT, UT), │euro/metodă │ 50 │           │- la care de adaugă pentru fiecare domeniu│euro/domeniu │ 25 │           │ │de autorizare│ │           │b.2. pentru alte metode/domenii de │euro/domeniu │ 50 │           │autorizare │de autorizare│ │           │c) practică de nivel 2 │euro/domeniu │ 40 │           │ │de autorizare│ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.2 │ Menţinerea valabilităţii condiţiilor de │ │ │           │autorizare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.2.1 │- examinarea operatorilor de nivel 1 │ │ │           │în vederea prelungirii valabilităţii │ │ │           │autorizării │ │ │           │a) pentru metode volumetrice (RT, UT), │euro/la 3 ani│ │           │ │/metodă │ 20 │           │- la care de adaugă pentru fiecare │euro/la 3 ani│ │           │domeniu │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ 5 │la depunerea cererii           │b) pentru alte metode/domenii de │euro/la 3 ani│ │           │autorizare │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ 20 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.2.2 │- examinarea operatorilor de nivel 2 │ │ │           │în vederea prelungirii valabilităţii │ │ │           │autorizării │ │ │           │a) pentru metode volumetrice (RT, UT), │euro/la 3 ani│ │           │ │/metodă │ 30 │           │- la care de adaugă pentru fiecare │euro/la 3 ani│ 10 │la depunerea cererii           │domeniu │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ │           │b) pentru alte metode/domenii de │euro/la 3 ani│ 30 │           │autorizare │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ │ ───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.2.3 │- examinarea operatorilor de nivel 3 │ │ │           │în vederea prelungirii valabilităţii │ │ │           │autorizării │ │ 70 │           │a) de bază │euro/la 5 ani│ │           │b) de metodă │ │ 40 │la depunerea cererii           │b.1. pentru metode volumetrice (RT, UT), │euro/metodă │ │           │- la care de adaugă pentru fiecare │euro/la 5 ani│ 10 │           │domeniu │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ │           │b.2. pentru alte metode/domenii de │euro/la 5 ani│ 40 │           │autorizare │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ │           │c) practică de nivel 2 │euro/la 5 ani│ 30 │           │ │/domeniu de │ │           │ │autorizare │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.2.2.4 │Evaluarea administrativă a menţinerii │euro/an/dome-│ 10 │anual           │înregistrărilor operatorilor autorizaţi │niu de auto- │ │           │ │rizare │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.3 │Autorizarea centrelor de instruire a │ │ │           │personalului ce efectuează examinări │ │ │           │nedistructive în aeronautica civilă (NDT) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.3.1 │Evaluarea în vederea autorizării iniţiale/│euro │ 200 │           │reautorizării, la care se adaugă: │ │ │           │- pentru metodele volumetrice (RT, UT) │euro/metodă │ 200 │la depunerea cererii           │- pentru alte metode │ NDT │ 150 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.3.2 │Evaluarea în vederea extinderii domeniului│ │ │           │de autorizare │ │ │           │- pentru metodele volumetrice (RT, UT) │euro/metodă │ 200 │la depunerea cererii           │ │ NDT │ │           │- pentru alte metode │ │ 150 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────4.3.3 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │euro/an/ │ 50 │până la sfârşitul lunii           │autorizare │metodă NDT │ │ianuarie pentru fiecare           │ │ │ │an sau fracţiune de an           │ │ │ │pentru care se solicită           │ │ │ │menţinerea autorizării───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────B. Condiţii de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice şi practice se suportă de către solicitant.2. În condiţiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Prelungirea valabilităţii autorizării unui centru de instruire personal NDT se face în contul tarifelor plătite pentru activitatea de supraveghere.4. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.5. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.6. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 5 Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilăA. Tarife*Font 8*───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────5.1 │Evaluare pentru autorizarea iniţială │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤5.1.1 │Pentru organizaţii cu un singur │euro/ │ │           │amplasament │amplasament │ 3.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤la depunerea cererii5.1.2 │Pentru organizaţii cu un amplasament │ │ │           │principal şi unul sau mai multe │ │ │           │amplasamente adiţionale │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤5.1.2.1 │- pentru amplasamentul principal │euro/ │ │           │ │amplasament │ 3.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤5.1.2.2 │- pentru fiecare amplasament adiţional │euro/ │ │           │ │amplasament │ 600 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────5.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │           │autorizare pentru: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤lunar, până la5.2.1 │Fabricaţia aeronavelor cu masa maximă de │euro/ora de │ 30 │jumătatea lunii           │decolare până la 2.730 kg, motoarelor, │supraveghere │(min. 2.000 │următoare celei pentru           │elicelor şi pieselor asociate │ │euro/an) │care plăteşte───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤5.2.2 │Fabricaţia aeronavelor cu masa maximă de │euro/ora de │ 40 │           │decolare mai mare de 2.730 kg, motoarelor,│supraveghere │(min. 2.500 │           │elicelor şi pieselor asociate │ │euro/an) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────5.3 │Evaluarea pentru modificarea autorizării │ │ │           │privind termenii autorizării sau │ │ │           │modificările semnificative apărute în │ │ │           │cadrul organizaţiei, în cazul: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────5.3.1 │Fabricaţiei aeronavelor cu masa maximă de │euro/om-oră │ 30 │           │decolare până la 2.730 kg, motoarelor, │de investi- │(min. 1.000 │           │elicelor şi pieselor asociate │gaţie │euro) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤5.3.2 │Fabricaţiei cu masa maximă de decolare mai│euro/om-oră │ 40 │           │mare de 2.730 kg, motoarelor, elicelor şi │de investi- │(min. 1.000 │           │pieselor asociate │gaţie │euro) │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────5.4 │Evaluarea pentru agrearea condiţiilor │euro/om-oră │ 40 │450 euro la depunerea           │desfăşurării activităţii de producţie fără│de investi- │(min. 1.500 │cererii, iar diferenţa           │autorizare, în conformitate cu │gaţie │euro) │la încheierea           │reglementările aplicabile în vigoare │ │ │evaluării, dar anterior           │ │ │ │emiterii scrisorii de           │ │ │ │agrement───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────5.5 │Modificarea termenilor din scrisoarea de │euro/om-oră │ 40 │110 euro la depunerea           │agrement │de investi- │(min. 1.000 │cererii, iar diferenţa           │ │gaţie │euro) │la încheierea           │ │ │ │evaluării, dar anterior           │ │ │ │emiterii scrisorii de           │ │ │ │agrement───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────B. Condiţii de aplicare:1. Numărul orelor de supraveghere luat în calcul va fi egal cu 1 % din numărul orelor de manoperă consumate pentru realizarea produsului, pe intervalul de referinţă.2. Produsele luate drept referinţă pentru tarifare (manoperă consumată) sunt: a) aeronave complete, subansambluri majore sau piese critice ale acestora; b) motoare complete, subansambluri majore sau piese critice ale acestora; c) elice; d) echipamente din categoria celor critice; e) alte piese şi echipamente destinate fabricaţiei subansamblurilor majore, motoarelor şi elicelor.3. Dacă produsele luate drept referinţă pentru tarifare, altele decât aeronave complete, subansambluri majore sau piese critice ale acestora, sunt destinate mai multor categorii de aeronave, tariful va fi cel prevăzut pentru aeronava cu masa cea mai mare.4. Numărul orelor de investigaţie cumulează activitatea propriu-zisă de evaluare a amplasamentelor organizaţiei, precum şi activitatea depusă pentru analiza documentelor depuse de solicitant. Cuantumul final al volumului de investigaţie se stabileşte în postcalcul şi se comunică beneficiarului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de emiterea scrisorii de agrement.5. Pentru produsele fabricate sub licenţă pentru care, printr-un acord încheiat între AACR şi un organism similar, se prevede efectuarea de către AACR a inspecţiei de conformitate a produselor fabricate, se aplică tarifele prevăzute la pct. A.5.2 majorate cu 100 %.6. Pentru organizaţiile de producţie agreate să desfăşoare activităţi de producţie fără autorizare, tarifele aferente investigaţiilor necesare validării documentelor de certificare se percep conform pct. A.5.2 majorate cu 100 %.7. Dacă, în scopul pct. A.5.1, costul total al investigaţiei depăşeşte tariful specificat, solicitantul va plăti un tarif de 40 euro/om-oră investigaţie care să acopere cheltuielile investigaţiilor suplimentare.8. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau, la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi de tariful pe ora de consultanţă.9. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizaţiilor de producţie după o renunţare, expirare sau revocare a autorizaţiei/agrementului se percep tarifele de la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.10. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.11. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.12. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 6 Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinereA. Tarife*Font 8*───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────6.1 │Evaluare pentru autorizarea iniţială │Tarif fix │ │           │ │ euro/ │ │la depunerea cererii,           │ │amplasament │ 1.000 │iar restul la───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤încheierea evaluării,6.1.1 │Autorizare în conformitate cu reglemen- │euro/om-oră │ │înainte de eliberarea           │tările PART 145, PART 147 sau PART M │investigaţie │ 40 │certificatului de───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤autorizare6.1.2 │Autorizare în conformitate cu reglemen- │euro/om-oră │ │           │tările naţionale │investigaţie │ 40 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────6.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │           │autorizare: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤în primul trimestru6.2.1 │Organizaţii autorizate în conformitate cu │euro/an │75 % din │pentru fiecare an sau           │reglementările PART 145, PART 147 sau │ │tariful de │fracţiune de an pentru           │PART M │ │la pct. 6.1 │care este valabil           │- tarif adiţional în funcţie de manoperă │euro/om-oră │ │certificatul de           │ │investigaţie │ 40 │ autorizare───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤6.2.2 │Organizaţii autorizate în conformitate cu │euro/an │50 % din │           │reglementările naţionale │ │tariful de │           │ │ │la pct. 6.1 │           │- tarif adiţional în funcţie de manoperă │euro/om-oră │ │           │ │investigaţie │ 40 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────6.3 │Evaluarea privind prelungirea │ │ │           │valabilităţii autorizării/modificarea │ │ │           │domeniului de autorizare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤la încheierea6.3.1 │Organizaţii autorizate conform │euro/om-oră │ 40 │evaluării, înainte de           │reglementărilor PART 145, PART 147 sau │investigaţie │ │aprobarea modificărilor           │PART M │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤6.3.2 │Organizaţii autorizate conform │euro/om-oră │ 40 │           │reglementărilor naţionale │investigaţie │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────6.4 │Validarea autorizaţiilor de întreţinere │ │ │           │emise de alte autorităţi aeronautice │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤la depunerea cererii,6.4.1 │Organizaţii autorizate conform altor │ │ │iar restul la           │reglementări decât PART 145, PART 147 │ │ │încheierea evaluării           │sau PART M │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤6.4.1.1 │Tarif fix │euro/ │ │           │ │amplasament │ 1.000 │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤6.4.1.2 │Tarif adiţional în funcţie de manoperă │euro/om-oră │ │           │ │investigaţie │ 40 │───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────B. Condiţii de aplicare1. Numărul orelor de investigaţie cumulează atât activitatea depusă pentru analiza documentelor depuse de solicitant în vederea autorizării sau modificării domeniului de autorizare, cât şi evaluarea propriu-zisă efectuată la amplasamentul/amplasamentele organizaţiei de întreţinere şi nu poate depăşi 350 de ore pentru o singură organizaţie.2. Pentru motoarele, agregatele şi componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.3. Pentru reautorizarea organizaţiilor de întreţinere după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute la pct. A.6.1.4. Cuantumul final al volumului de investigaţie se stabileşte în postcalcul şi se comunică beneficiarului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de emiterea/modificarea certificatului de autorizare.5. Dacă activităţile de evaluare sunt întrerupte la cererea solicitantului sau autorizarea nu poate fi finalizată din cauze imputabile acestuia, AACR va reţine din sumele achitate în avans o cotă-parte proporţională cu prestaţia executată, în funcţie de orele de manoperă consumate şi de tariful pe ora de investigaţie.6. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.7. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.8. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.Certificarea personalului aeronauticA. Tarife*Font 8*───────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────┬────────────────7.1 │Personal aeronautic navigant │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │7.1.1 │Acordare/reînnoire licenţă │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │7.1.1.1 │Examinare teoretică │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.1.1.1 │- Pilot linie (ATPL) │ euro/pers. │ 300 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.1.1.2 │- Pilot comercial (CPL) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.1.1.2.1│* Calificare instrumentală (I.R.) │ euro/pers. │ 165 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.2.2│* Fără I.R. │ euro/pers. │ 55 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.1.1.3 │- Pilot particular (PPL) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.1.1.3.1│* I.R. │ euro/pers. │ 55 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.3.2│* Fără I.R. │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.4 │- Navigator aerian │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.5 │- Mecanic navigant │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.6 │- Operator radionavigant │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.7 │- Însoţitor de bord │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.8 │- Inginer recepţie şi control │ euro/pers. │ 265 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.9 │- Inginer recepţie şi control mijloace de │ │ │ │           │ protecţie navigaţie aeriene (PNA-Tc) │ euro/pers. │ 265 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.10 │- Pilot planor şi balon │ euro/pers. │ 55 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.1.11 │- Pilot comercial MPL │ euro/pers. │ 250 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.1.2 │Examinare practică │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.1.2.1 │- Pilot linie (ATPL) │ euro/pers. │ 235 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.1.2.2 │- Pilot comercial (CPL) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.1.2.2.1│* I.R. │ euro/pers. │ 155 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.2.2│* Fără I.R. │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.1.2.3 │- Pilot particular (PPL) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.1.2.3.1│* I.R. │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.3.2│* Fără I.R. │ euro/pers. │ 40 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.4 │- Navigator aerian │ euro/pers. │ 145 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.5 │- Mecanic navigant │ euro/pers. │ 145 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.6 │- Operator radionavigant │ euro/pers. │ 145 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.7 │- Însoţitor de bord │ euro/pers. │ 85 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.8 │- Inginer recepţie şi control │ euro/pers. │ 225 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.9 │- Inginer recepţie şi control mijl. PNA-Tc│ euro/pers. │ 225 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.10 │- Pilot planor şi balon │ euro/pers. │ 60 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.1.2.11 │- Pilot comercial MPL │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.2. │Revalidare licenţă │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │7.1.2.1. │Piloţi avioane şi elicoptere │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.2.1.1 │- Pilot linie (ATPL) │ euro/pers. │ 250 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.1.2 │- Pilot comercial MPL │ euro/pers. │ 220 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.2.1.3 │- Pilot comercial (CPL) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.2.1.3.1│* I.R. │ euro/pers. │ 185 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.1.3.2│* Fără I.R. │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.2.1.4 │- Pilot particular (PPL) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.2.1.4.1│* I.R. │ euro/pers. │ 95 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.1.4.2│* Fără I.R. │ euro/pers. │ 75 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.1.5 │- Tip suplimentar a/c │ euro/pers. │ 70 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.1.6 │- IR (SEP) │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.2.2 │Alte categorii de personal navigant │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │7.1.2.2.1 │Examinare teoretică │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.2.2.1.1│- Navigator aerian │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.2│- Mecanic navigant │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.3│- Operator radionavigant │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.4│- Însoţitor de bord │ euro/pers. │ 65 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.5│- Inginer recepţie şi control │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.6│- Inginer recepţie şi control mijloace │ │ │ │           │ PNA-Tc │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.7│- Pilot planor şi balon │ euro/pers. │ 50 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.1.8│- Tip suplimentar a/c │ euro/pers. │ 25 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.2.2.2 │Examinare practică │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.2.2.2.1│- Navigator aerian │ euro/pers. │ 145 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.2│- Mecanic navigant │ euro/pers. │ 145 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.3│- Operator radionavigant │ euro/pers. │ 145 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.4│- Însoţitor de bord │ euro/pers. │ 80 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.5│- Inginer recepţie şi control │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.6│- Inginer recepţie şi control mijloace │ │ │ │           │ PNA-Tc │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.7│- Pilot planor şi balon │ euro/pers. │ 60 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.2.2.2.8│- Tip suplimentar a/c │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.3 │Acordarea calificării pe alt tip/clasă de │ │ │           │a/c şi a calificării I.R., cu licenţa în │ │ │           │termen de valabilitate │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │7.1.3.1 │Examinare teoretică │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.3.1.1 │- ATPL │ euro/pers. │ 80 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.1.2 │- CPL │ euro/pers. │ 60 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.1.4 │- PPL │ euro/pers. │ 35 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.1.5 │- Pilot planor şi balon liber │ euro/pers. │ 30 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.1.6 │- Alte categorii de personal navigant │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.1.7 │- I.R. │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.1.8 │- Pilot comercial MPL │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.3.2 │Examinare practică │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.3.2.1 │- ATPL │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.2.2 │- CPL │ euro/pers. │ 70 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.2.3 │- PPL │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.2.4 │- Pilot planor şi balon liber │ euro/pers. │ 40 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.2.5 │- Alte categorii de personal navigant │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.2.6 │- I.R. │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.3.2.7 │- Pilot comercial MPL │ euro/pers. │ 80 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.4 │Calificare instructor │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │7.1.4.1 │Acordarea │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.4.1.1 │- Instructor de zbor (FI), calificare │ │ │ │           │clasă (CRI), calificare de tip (TRI), │ │ │ │           │calificare instrumentală (IRI) │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.1.2 │- Instructor simulator (SFI), pregătire │ │ │ │           │sintetică (STI) sau cooperare în echipaj │ │ │ │           │multiplu (MCC) │ euro/pers. │ 120 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.1.3 │- Instructor însoţitori de bord - I.B │ │ │ │           │(teoretic şi practic) │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.1.4 │- Instructor alte categorii de personal │ │ │ │           │navigant │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.1.5 │- Tip/clasă suplimentar │ euro/pers. │ 50 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.4.2 │Revalidare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.4.2.1 │- Instructor FI, CRI, TRI, IRI │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.2.2 │- Instructor simulator (SFI, STI) sau MCC │ euro/pers. │ 120 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.2.3 │- Instructor I.B. │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.4.2.4 │- Instructor alte categorii de personal │ │ │ │           │navigant │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.5 │Autorizaţii speciale │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.5.1 │Acordare iniţială şi reînnoire │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.5.2 │Revalidare │ euro/pers. │ 80 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.1.6 │Examinatori delegaţi │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.1.6.1 │- Autorizare iniţială, reemitere şi │ │ │ │           │revalidare examinatori ATPL, CPL/IR │ euro/pers. │ 500 │ │ 3 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.6.2 │- Autorizare iniţială, reemitere şi │ │ │ │           │revalidare examinatori PPL, CPL şi alte │ │ │ │           │categorii de personal navigant │ euro/pers. │ 150 │ │ 3 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.6.3 │- Împuternicire temporară de examinare │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.7 │Autorizarea, reînnoirea şi revalidarea │ │ │ │           │utilizării serviciilor civile de navigaţie│ │ │ │           │aeriană (RACM-1) │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.7.1 │Examinare teoretică │ euro/pers. │ 50 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.7.2 │Examinare practică │ euro/pers. │ 100 │ │În cazul           │ │ │ │ │efectuării de           │ │ │ │ │către exami-           │ │ │ │ │natori AACR───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1.7.2 │Împuternicire inspectori delegaţi │ │ │ │           │cf. RACM-1 │ euro/pers. │ 50 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2 │Personal tehnic aeronautic (examinare │ │ │ │           │teoretică) │ euro/pers. │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.2.1 │Acordarea/reînnoirea licenţei/calificare │ │ │           │suplimentară │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.2.1.1 │Licenţă tip RACR - LPTA │ euro/categ./│ │ │           │ │clasă sau tip│ 120 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.2.1.2 │Calificare categorie/clasă/tip suplimentar│ │ │ │           │aeronavă pe licenţa RACR - LPTA validă │ │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.2.1.3 │Licenţă Part - 66 prin examinare teoretică│ │ 200 │ │ 5 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.2.1.3.1 │Susţinere examinare teoretică │ euro/modul │ │ │           │ │sau submodul │ 20 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.2.1.4 │Licenţă Part - 66 prin conversie │ │ 250 │ │Se includ toate           │ │ │ │ │tipurile de           │ │ │ │ │aeronave din           │ │ │ │ │licenţa RACR           │ │ │ │ │LPTA───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.2.1.5 │Calificare tip suplimentar aeronavă sau │ euro/categ. │ │ │           │subcategorie Part - 66 şi revizie licenţă │sau subcateg.│ 150 │ │ 5 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2.1.6 │Evaluare dosar individual │ │ 20 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.2.2 │Revalidarea licenţei │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.2.2.1 │Licenţă RACR - LPTA │ │ 120 │ │ 2 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2.2.2 │Tip/clasă suplimentară de aeronavă RACR - │ │ │ │           │LPTA │ │ 80 │ │ 2 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2.2.3 │Licenţă Part - 66 │ │ 200 │ │ 5 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2.2.4 │Tip suplimentar aeronavă sau subcategorie │ │ │ │           │Part - 66 │ │ 50 │ │ 5 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2.3 │Modificare licenţă Part - 66 prin │ │ │ │           │excluderea limitărilor sau modificarea │ │ │ │           │datelor personale şi revizia licenţei │ │ 80 │ │ 5 ani───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3 │Controlori trafic aerian │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ │7.3.1. │Acordare/reînnoire licenţă şi/sau │ │ │ │           │calificare şi autorizare asociată │ │ │ │           │calificării │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.1 │Controlor trafic aerian stagiar │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.2 │Control de aerodrom, la vedere (ADV) │ euro/pers. │ 48 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.3 │Control de aerodrom, instrumental (ADI) │ euro/pers. │ 400 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.4 │Control de apropiere, procedural (APP) │ euro/pers. │ 400 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.5 │Control de apropiere, supraveghere (APS) │ euro/pers. │ 400 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.6 │Control regional, procedural (ACP) │ euro/pers. │ 400 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.7 │Control regional, supraveghere (ACS) │ euro/pers. │ 400 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.8 │Autorizări asociate calificărilor deţinute│ │ │ │           │solicitate suplimentar │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.9 │Autorizare instructor OJT (OJTI), asociată│ │ │ │           │licenţei │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.10 │Autorizare instructor simulator (SIM), │ │ │ │           │asociată licenţei │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.1.11 │Autorizare examinator ATC │ euro/pers. │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.3.2. │Revalidare calificare sau autorizare │ │ │           │asociată licenţei │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.3.2.1 │Controlor trafic aerian stagiar │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.2 │Control de aerodrom, la vedere (ADV) │ euro/pers. │ 28 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.3 │Control de aerodrom, instrumental (ADI) │ euro/pers. │ 386 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.4 │Control de apropiere, procedural (APP) │ euro/pers. │ 386 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.5 │Control de apropiere, supraveghere (APS) │ euro/pers. │ 386 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.6 │Control regional, procedural (ACP) │ euro/pers. │ 386 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.7 │Control regional, supraveghere (ACS) │ euro/pers. │ 386 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.8 │Calificări suplimentare │ euro/pers. │ 50% din │ │           │ │ │tariful pen-│ │           │ │ │tru revali- │ │           │ │ │darea primei│ │           │ │ │calificări │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.9 │Autorizare instructor OJT (OJTI), asociată│ │ │ │           │licenţei │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.10 │Autorizare instructor simulator (SIM), │ │ │ │           │asociată licenţei │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.2.11 │Autorizare examinator ATC │ euro/pers. │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3.3 │Mutare la o nouă unitate de trafic │ euro/pers. │ 50% din │ │           │ │ │tariful pen-│ │           │ │ │tru acordare│ │           │ │ │calificare │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.4 │Controlori informare trafic aerian (CITA) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │7.4.1 │Acordare/reînnoire licenţă sau calificare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.4.1.1 │- CITA stagiar │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.1.2 │- CITA TWR │ euro/pers. │ 190 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.1.3 │- CITA APP │ euro/pers. │ 207 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.1.4 │- CITA ACC │ euro/pers. │ 235 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.1.5 │- CITA NOTAM │ euro/pers. │ 190 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.1.6 │- CITA Briefing │ euro/pers. │ 190 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.1.7 │- Instructor │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.4.2 │Revalidare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.4.2.1 │- CITA stagiar │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.2.2 │- CITA TWR │ euro/pers. │ 138 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.2.3 │- CITA APP │ euro/pers. │ 155 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.2.4 │- CITA ACC │ euro/pers. │ 185 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.2.5 │- CITA NOTAM │ euro/pers. │ 138 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.2.6 │- CITA Briefing │ euro/pers. │ 138 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.2.7 │- Instructor │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.4.3 │Mutare la o nouă unitate de trafic │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.5 │Controlori trafic aerian dirijare la sol │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │7.5.1 │Acordare/reînnoire licenţă │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.5.1.1 │Controlori trafic aerian dirijare la │ │ │ │           │sol stagiar │ euro/pers. │ 50 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.5.1.2 │Controlori trafic aerian dirijare la sol │ euro/pers. │ 47 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.5.1.3 │Calificare superioară de instructor │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.5.2 │Revalidare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.5.2.1 │Controlori trafic aerian dirijare la │ │ │ │           │sol stagiar │ euro/pers. │ 30 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.5.2.2 │Controlori trafic aerian dirijare la sol │ euro/pers. │ 28 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.5.2.3 │Calificare superioară de instructor │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.5.3 │Mutare la o nouă unitate │ euro/pers. │ 25 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.6 │Meteorolog aeronautic │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │2 ani7.6.1 │Acordare/reînnoire licenţă sau calificări │ │ │(licenţe noi───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │conform7.6.1.1 │- Stagiar │ euro/pers. │ 75 │ │RACR-LMET)───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.6.1.2 │- Tehnician │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.6.1.2.1 │* Gr. III │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ ├─────────────────7.6.1.2.2 │* Gr. II │ euro/pers. │ 175 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.1.2.3 │* Gr. I │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.6.1.3 │- Prognozist │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.6.1.3.1 │* Gr. III │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.1.3.2 │* Gr. II │ euro/pers. │ 225 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.1.3.3 │* Gr. I │ euro/pers. │ 250 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.1.4 │- Instructor OJT │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.1.5 │- Autorizare activitate de climatologie │ │ │ │           │aeronautică │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.6.2 │Revalidare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.6.2.1 │- Stagiar │ euro/pers. │ 75 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.6.2.2 │- Tehnician │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.6.2.2.1 │* Gr. III │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.2.2.2 │* Gr. II │ euro/pers. │ 125 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.2.2.3 │* Gr. I │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.6.2.3 │- Prognozist │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.6.2.3.1 │* Gr. III │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.2.3.2 │* Gr. II │ euro/pers. │ 175 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.2.3.3 │* Gr. I │ euro/pers. │ 200 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.2.4 │- Instructor OJT │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.2.5 │- Autorizare activitate de climatologie │ │ │ │           │aeronautică │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.3 │Mutare la o unitate meteorologică │ │ 50% din │ │           │aeronautică de acelaşi tip │ euro/pers. │tariful pen-│ │           │ │ │tru acordare│ │           │ │ │calificare/ │ │           │ │ │ /gr. │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.6.4 │Mutare la o unitate meteorologică │ │tariful pen-│ │           │aeronautică de alt tip │ euro/pers. │tru acordare│ │           │ │ │calificare/ │ │           │ │ │ /gr. │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.7 │Personal PNA-Tc │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.7.1 │Acordare/reînnoire licenţă │ euro/pers. │ 175 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.7.2 │Acordare grupă suplimentară de echipamente│ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.7.3 │Revalidarea licenţei de funcţionare a │ │ │ │           │personalului aeronautic tehnic PNA-Tc │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.8 │Dispecer operaţiuni zbor │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.8.1 │Acordare/reînnoire licenţă │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.8.2 │Revalidare licenţă │ euro/pers. │ 30 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.9 │Personal care exploatează mijloace │ │ │           │speciale de aerodrom │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┼─────┼─────────────────7.9.1 │Acordare/reînnoire │ euro/pers. │ 45 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.9.2 │Revalidare │ euro/pers. │ 30 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┼─────┼─────────────────7.10 │Validări şi prelungire validare licenţe │ │ │           │personal aeronautic emise de alte state │ │ │           │(Examinare teoretică şi practică) │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.10.1 │- Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H) │ euro/pers. │ 75 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ ├─────────────────7.10.2 │- Pilot de aeronavă ATPL (A;H) CPL/IR │ │ │ │           │(A;H) │ euro/pers. │ 150 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ ├─────────────────7.10.3 │- Personal navigant (alte categorii) │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ ├─────────────────7.10.4 │- Personal aeronautic nenavigant │ euro/pers. │ 100 │ │Comasare           │ │ │ │ │categorii───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ ├─────────────────7.11 │Situaţii speciale │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.11.1 │- Preschimbare documente de calificare │ │ │ │           │prin modificarea datelor personale, cu │ │ │ │           │excepţia licenţei JAR - 66 │ euro/pers. │ 25 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.11.2 │- Preschimbare documente de calificare │ │ │ │           │deteriorate │ euro/pers. │ 25 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.11.3 │- Eliberare duplicate (pierdere, furt, │ │ │ │           │distrugere) │ euro/pers. │ 25 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┤ │7.11.4 │Reexaminarea suplimentară │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ │7.11.4.1 │- Teoretică │ euro/pers. │ 25/disci- │ │           │ │ │ plină │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.11.4.2 │- Practică │ euro/pers. │ tarif │ │           │ │ │ examinare │ │           │ │ │ practică │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.11.5 │Acordare de exceptare pe termen scurt, │ │ │ │           │maximum 60 de zile(de exemplu, prelungirea│ │ │ │           │valabilităţii licenţei) │ euro/pers. │ 50% supli- │ │A se vedea           │ │ │mentar faţă │ │condiţia de           │ │ │de tariful │ │aplicare B.3           │ │ │aplicabil │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.12 │Autorizarea persoanelor care deservesc │ │ │ │           │laboratoarele de control al calităţii │ │ │ │           │combustibililor, lubrifianţilor şi │ │ │ │           │lichidelor speciale de aviaţie │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.13 │Autorizarea personalului care se ocupă cu │ │ │ │           │gestionarea combustibililor, lubrifian- │ │ │ │           │ţilor, lichidelor speciale pentru │ │ │ │           │aeronave │ euro/pers. │ 90 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.14 │Acordare/revalidare/reînnoire calificare │ │ │ │           │în limba utilizată în radiocomunicaţii │ euro/pers. │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼─────────────────7.15 │Certificarea iniţială şi recurentă a │ │ │ │           │personalului implicat în transportul │ │ │ │           │aerian de bunuri periculoase │ euro/pers. │ 50 │ │───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────┴────────────────B. Condiţii de aplicare1. Tarifele se aplică la licenţele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include şi o reexaminare la cel mult două discipline. Pentru prima reexaminare la mai mult de două discipline se percepe tariful integral corespunzător autorizării/calificării solicitate.2. Plata tarifelor prevăzute la cap. 7 se efectuează la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul.3. Tariful prevăzut la pct. A.7.11.5 se aplică numai în situaţia în care, în perioada solicitată, deţinătorul îşi exercită nemijlocit privilegiile conferite de licenţă, cu calificările şi autorizările asociate.4. Pentru acordarea autorizărilor speciale ale personalului navigant şi CTA, tariful se plăteşte o singură dată la obţinerea fiecărei autorizări speciale. În cazul în care într-o perioadă de 12 luni consecutive personalul navigant şi CTA nu probează executarea operării la nivelul autorizărilor speciale deţinute, acesta va fi examinat în vederea menţinerii autorizării, plătind tariful integral corespunzător revalidării, la nivelul fiecărei autorizări speciale solicitate şi deţinute.5. Reînnoirea calificărilor de clasă/tip în perioada de valabilitate a licenţei se tarifează similar cu acordarea iniţială de clasă/tip.6. Pentru examinarea teoretică şi practică a piloţilor calificaţi pe aeronavele monomotor cu piston, cu excepţia elicopterelor, având masa maximă la decolare mai mică de 2.730 kg, admise la zbor cu pilot unic, indiferent de tipul constructiv, se percep exclusiv tarifele corespunzătoare examinărilor unui singur tip de aeronavă, examinarea practică efectuându-se, de regulă, pe tipul de aeronavă având greutatea mai mare.7. Examinare teoretică şi practică pentru revalidarea licenţelor însoţitorilor de bord care deţin calificări multiple, respectiv pentru mai multe tipuri de aeronave, dar nu mai mult de 3, se tarifează o singură dată.8. Pentru examinarea mecanicilor naviganţi pe aeronave având MTOW<5.700 kg se aplică 50 % din tariful de bază.9. În sensul prezentului ordin, controlor trafic aerian aerodrom înseamnă controlor trafic aerian informare care funcţionează pe aerodromurile sau terenurile sumar amenajate, utilizate pentru operaţiuni de lucru aerian activităţi sportive şi şcoală.10. La acordarea licenţei RACR LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie + 1 clasă + 1 tip de aeronavă (clasă de componente).11. Atunci când pentru licenţa Part - 66 la o categorie/subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.12. Conversia licenţei RACR LPTA în PART - 66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" şi include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deţine drept de certificare.13. Dacă o licenţă PART - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenţei nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilităţii licenţei va fi perceput un tarif proporţional cu perioada dintre emiterea licenţei transmise la AACR şi emiterea noii licenţe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.(Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licenţe după o perioadă de 2 ani şi 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:- perioada de la emiterea iniţială: 2 ani 3 luni - se iau în calcul 2 ani;- tarif de prelungire/an: 200 euro : 5 ani = 40 euro;- tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro.14. Pentru efectuarea în regim de urgenţă a examinărilor teoretice, faţă de sesiunile de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgenţă majorat cu 50% faţă de tariful aplicabil.15. Pentru eliberarea, în termen de maximum 24 de ore, a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condiţiilor specifice, se aplică un tarif de urgenţă majorat cu 25% faţă de tariful aplicabil.16. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.17. Tarifele prevăzute la pct. A.7.3.1.6, A.7.3.1.7, A.7.3.2.6, A.7.3.2.7, A.7.4.1.4 şi A.7.4.2.4 aplicabile în relaţia cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.18. Tarifele prevăzute la pct. A.7.3.2.8, A.7.3.2.9, A.7.3.2.10, A.7.3.2.11, A.7.3.3, A.7.4.1.7, A.7.4.2.7, A.7.4.3 şi A.7.11.5, aplicabile în relaţia cu ROMATSA controlorilor care deţin calificarea ACP şi ACS, sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.19. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 8 Supervizarea spaţiului aerian naţional şi a operării serviciilor pentru navigaţia aerianăA. Tarife
  8.1 Supervizarea spaţiului aerian naţional şi a operării serviciilor pentru navigaţia aeriană, din punct de vedere al obligaţiilor ce revin autorităţii naţionale de supervizare, inclusiv pe linia acordurilor şi tratatelor internaţionale*) euro Conform condi- ţiilor de aplicare Lunar
  ------ Notă *) Include autorizările şi avizele acordate serviciilor de navigaţie aeriană în baza legislaţiei naţionale pentru procurarea/exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene, cât şi certificarea personalului aeronautic civil cu atribuţii în serviciile de navigaţie aeriană de rută.B. Condiţii de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se stabileşte pe baze contractuale, anual, între AACR şi ROMATSA, şi reprezintă un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevăzute de AACR pentru activitatea de supervizare a spaţiului aerian naţional şi a operării serviciilor pentru navigaţia aeriană şi totalul bazei de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, aprobată prin Ordin al ministrului transporturilor.2. Aplicarea tarifului se face asupra tuturor încasărilor, exclusiv T.V.A. şi penalităţi, de la Eurocontrol, în anul în curs, fără a putea depăşi suma prevăzută de AACR pentru supervizarea spaţiului aerian naţional şi a operării serviciilor pentru navigaţia aeriană, înscrisă în baza de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, care este aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.3. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 poate fi recalculat pe baze contractuale între AACR şi ROMATSA, în situaţia apariţiei unor variaţii semnificative ale condiţiilor de operare supervizate, ale volumului de trafic sau ale costurilor reale, care se justifică, aferente activităţilor care fac obiectul prezentului capitol, în raport cu costurile antecalculate.
   +  Capitolul 9 Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilorA. Tarife*Font 8*───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────┐9.1 │Autorizarea aerodromurilor │ │ │ la depunerea │           │ │euro/aerodrom│ T1+T2 │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┴──────────────────────┤     unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie de │T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria │           │infrastructura de aerodrom şi aeronavele │ operaţiunilor aeriene de pe aerodrom: │           │care pot opera: │ │───────────┼──────────┬───────────────────────────────┼─────────────┬───────────────────────────────────┤           │500 euro │cifra de cod 1, │400 euro │la vedere sau neprecizie │           │ │heliporturi şi baze de operare │ │ │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │2.000 euro│coduri 2A-3B inclusiv │1.000 euro │precizie Cat. I │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │3.000 euro│coduri 3C- 4D inclusiv │2.000 euro │precizie Cat. II │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │4.000 euro│coduri 4E - 4F │2.500 euro │precizie Cat. III A, III B │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │ │ │4.000 euro │precizie Cat. III C │───────────┼──────────┴───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┬──────────────────────┤9.2 │Prelungirea autorizării aerodromurilor │euro/aerodrom│ T1+T2 │ la depunerea │           │ │ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┴──────────────────────┤     unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie de │T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria │           │infrastructura de aerodrom şi aeronavele │ operaţiunilor aeriene de pe aerodrom: │           │care pot opera: │ │───────────┼──────────┬───────────────────────────────┼─────────────┬───────────────────────────────────┤           │200 euro │cifra de cod 1, │200 euro │la vedere sau neprecizie │           │ │heliporturi şi baze de operare │ │ │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │1.000 euro│coduri 2A-3B inclusiv │500 euro │precizie Cat. I │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │2.000 euro│coduri 3C- 4D inclusiv │1.000 euro │precizie Cat. II │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │2.500 euro│coduri 4E - 4F │1.200 euro │precizie Cat III A, III B │───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤           │ │ │3.000 euro │precizie Cat. III C │───────────┼──────────┴───────────────────────────────┼─────────────┼────────────┬──────────────────────┤9.3 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │ la finalizarea │           │autorizare a aerodromurilor │euro/oră │ 40 │ auditului de │           │ │evaluare/om │ │ supraveghere │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.4 │Evaluarea modificărilor/amendamentelor la │euro/oră │ │ la finalizarea │           │documentele de autorizare │evaluare/om │ 40 │ evaluării │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.5 │Activităţi de expertiză tehnico- │ │ │ │           │operaţională în vederea autorizării │euro/oră │ 40 │ la finalizarea │           │echipamentelor de aerodrom, inclusiv │evaluare/om │ │ evaluării │           │mijloace vizuale │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.6 │Evaluarea elementelor relevante ale unui │euro/oră │ │ la finalizarea │           │aerodrom după efectuarea R.K. │evaluare/om │ 40 │ evaluării │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.7 │Autorizarea şi prelungirea autorizării │euro/oră │ │ la finalizarea │           │alimentatoarelor de combustibil de aviaţie│evaluare/om │ 40 │ evaluării │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.8 │Supravegherea menţinerii obiectivelor │ │ │lunar, conform │           │necesare siguranţei pasagerilor pe │ │ │contractului cu │           │aeroporturile internaţionale │ │ │respectivul aeroport │           ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │           │sub 500.000 de pasageri îmbarcaţi │ │ 0,2 │ │           ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │           │între 500.001 şi 750.000 de pasageri │ │ │ │           │îmbarcaţi │ │ 0,6 │ │           ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │           │peste 750.000 de pasageri îmbarcaţi │ │ 1 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.9 │Inspecţia şi verificarea din zbor a │euro/oră zbor│ 3.434 │la depunerea cererii │           │funcţionării mijloacelor PNA-Tc. │ │ │sau conform contrac- │           │ │ │ │tului cu beneficiarul │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.10 │Activităţi de expertiză/investigaţie │ │ │ │           │tehnico-operaţională în vederea │ │ │ │           │autorizării mijloacelor PNA-Tc pentru │ │ │ │           │exploatare sau pentru certificarea de │ │ │ │           │tip a tehnicii de aviaţie din ATM │euro/oră/ │ 40 │ la finalizarea │           │(la solicitarea beneficiarului │ expert │ │ evaluării │           │sau în cazul autorizării pentru exploatare│ │ │ │           │a unor mijloace complexe sau care necesită│ │ │ │           │expertizare suplimentară). │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤           │ │ euro/ │ │ │9.11 │Autorizarea de funcţionare a frecvenţelor │ frecvenţă │ │ la depunerea │           │radioaeronautice │ autorizată │ 190 │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.12 │Supravegherea utilizării frecvenţelor │ euro/an │ │ în luna ianuarie │           │radioaeronautice │ frecvenţă │ 20 │ pentru anul în curs │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.13 │Autorizarea şi alocarea de indicative AFTN│ euro/ │ 100 │ la depunerea │           │ │ indicativ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────┼──────────────────────┤           │Autorizarea şi prelungirea autorizării │ │ │9.14 │mijloacelor tehnice pentru deservirea │ │ la depunerea │           │aeronavelor la sol │ │ cererii sau conform │           ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤ contractului cu │           │Autorizare iniţială mijloacele tehnice │ │ │ beneficiarul │9.14.1 │aeroportuare, altele decât │ euro/mijloc │ 200 │ │           │alimentatoarele de combustibil de aviaţie │ tehnic │ │ │           ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │9.14.2 │Prelungirea autorizării │ euro/mijloc │ 75 │ │           │ │ tehnic │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤           │Autorizarea constructorilor de echipamente│ │ │ la finalizarea │9.15 │specifice activităţilor aeroportuare şi de│ euro/oră │ 40 │ evaluării │           │control şi dirijare a zborurilor │investigaţie/│ │ │           │ │ om │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤           │Emiterea de avize la documentaţiile │ │ │ │           │tehnice pentru realizarea sau │ │ │ │           │modernizarea/dezvoltarea de terenuri │ │ │ │9.16 │de aeronautică civilă şi alte │ euro/oră │ 40 │ │           │construcţii destinate aviaţiei │investigaţie/│ │ │           │civile │ om │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.17 │Emiterea de avize la documentaţii pentru │ │ │ │           │construcţii şi amenajări de orice fel în │ │ │ │           │zone cu servituţi aeronautice │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │9.17.1 │Aviz simplu │ │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │9.17.2 │Aviz complex │ │ 250 │ la depunerea │           │ │ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ euro ├────────────┤ │9.17.3 │Avize de mare complexitate │ /obiectiv │ 750 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │           │Suplimentare pentru avizarea │ │ 100 │ │9.17.4 │construcţiilor situate în zone de aerodrom│ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤9.17.5 │Avize care implică evaluarea/reevaluarea │ euro/oră │ │ la finalizarea │           │suprafeţelor de obstacolare │investigaţie/│ 40 │ evaluării │           │ │ om │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤           │Avizarea specificaţiilor tehnice anterior │ │ │ │           │procurării sau construirii unui mijloc │ euro/oră │ 40 │ │9.18 │tehnic de aviaţie utilizat de serviciile │ investigatie│ │ se regularizează │           │de navigaţie aeriană │ om │ │ după procurare │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤           │Avizarea specificaţiilor tehnice anterior │ │ │ │9.19 │procurării sau construirii unui mijloc │ euro/oră │ 40 │ │           │tehnic specific de aerodrom sau de │investigaţie/│ │ la finalizarea │           │deservire aeroportuară a aeronavelor. │ om │ │ evaluării │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤           │Avizarea studiilor, procedurilor şi │ euro/oră │ │ │9.20 │proiectelor de investiţii pentru aviaţia │investigaţie/│ 40 │ la finalizarea │           │civilă (inclusiv de construcţii-montaj) │ om │ │ evaluării │───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. În cazul autorizării mijloacelor semnificative pentru siguranţa zborurilor, a unor noi tipuri de echipamente, în vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie să îndeplinească pe speze proprii condiţiile şi prevederile regulamentare şi procedurale privind autorizarea şi, după caz, pentru pregătirea personalului de supraveghere al AACR, în baza unui program aprobat de AACR.2. Tarifele prevăzute la pct. A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.13, A.9.17 şi A.9.18 aplicabile în relaţia cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.3. Tariful prevăzut la pct. A.9.9 se va aplica pentru prestaţiile efectuate pe teritoriul României.4. La pct. A.9.17, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100%. Definirea tipurilor de avize se va face în funcţie de: suprafaţă construită, regimul de înălţime (sau cumulate), alte situaţii etc.5. La pct. A.9.17.5, evaluarea/reevaluarea suprafeţelor de obstacolare se face cu acordul prealabil al solicitantului. Tariful corespunzător se aplică înainte de eliminarea avizului în cauză.6. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 se aplică aeroporturilor internaţionale care înregistrează trafic anual de peste 500.000 de pasageri îmbarcaţi. Tariful se aplică tuturor pasagerilor îmbarcaţi înregistraţi pe respectivul aeroport în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.7. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea, prelungirea autorizării sau avizul nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.8. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.9. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.10. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.11. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 10 AUTORIZAREA ŞI SUPRAVEGHEREA ALTOR AGENŢI CU ACTIVITĂŢI PENTRU AVIAŢIA CIVILĂA. Tarife*Font 8*───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐10.1 │Evaluare în vederea autorizării laboratoarelor care execută lucrări │ │           │pentru aeronautică civilă (încercări mecanice, analize fizico-chimice│ │           │controale nedistructive etc.) │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.1.1 │Autorizare iniţială şi modificare a │euro/om oră │ 40 │ La depunerea │           │autorizării │investigaţie │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.1.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │ Lunar, până la │           │autorizare │ │ │ sfârşitul lunii │           │ │euro/om oră │ 40 │ următoare celei │           │ │investigaţie │ │ pentru care s-a │           │ │ │ │ efectuat supravegherea───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.2 │Autorizarea agenţilor distribuitori de produse aeronautice sau de │ │           │materiale necesare construcţiei, repărării sau exploatării acestora, │ │           │procurate de la furnizori. │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10.2.1 │Agenţi care nu deţin spaţii de depozitare proprii sau închiriate: │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.2.1.1 │ - autorizare iniţială │ euro │ │ la depunerea │           │ │ /autorizare │ 400 │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.2.1.2 │ - modificare de autorizare │ euro │ │ la depunerea │           │ │ /modificare │ 350 │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.2.2 │Agenţi care deţin spaţii de depozitare proprii sau închiriate, │ │           │inclusiv depozite de carburanţi şi lubrifianţi: │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.2.2.1 │ │ la depunerea │           │ - autorizare iniţială │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.2.2.1.1 │ - spaţii de tip închis, inclusiv │ │0,2 (min. │ │           │ rezervoare │ euro/m.c. │500 euro) │ │           │ │ │ │ │10.2.2.1.2 │ - spaţii deschise │ euro/m². │1,0 (min. │ │           │ │ │200 euro) │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.2.2.2. │ │ la depunerea │           │ - modificarea de autorizare │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.2.2.2.1 │ - spaţii de tip închis │ │0,1 (min. │ │           │ │ euro/m.c. │300 euro) │ │           │ │ │ │ │10.2.2.2.2 │ - spaţii deschise │ euro/m². │1,0 (min. │ │           │ │ │150 euro) │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.2.3 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ euro/an, │ │ │           │autorizare │ din care: │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.2.3.1 │ - pentru primii 100.000 euro din valoarea│ euro/10.000 │ 70 │ │           │ vânzărilor, directe şi indirecte, anuale│ euro vânzare│ │ lunar, până la │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ sfârşitul lunii │10.2.3.2 │ - pentru următoarele 900.000 euro din │euro/100.000 │ │ următoare celei │           │valoarea vânzărilor, directe şi indirecte,│ euro vânzare│ 250 │ pentru care s-a │           │anuale │ │ │ efectuat │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ supravegherea │10.2.3.3 │ - pentru următoarele milioane de euro din│ euro/ │ │ │           │valoarea vânzărilor, directe şi indirecte,│ 1.000.000 │ 550 │ │           │anuale │euro vânzare │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.3. │Autorizarea agenţilor economici pentru proiectarea şi executarea │ │           │lucrărilor cu specific aeroportuar │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.3.1 │Autorizarea iniţială şi prelungirea │ euro/oră │ │ avans 300 euro + │           │autorizării agenţilor economici pentru │ evaluare/om │ 40 │ regularizare │           │proiectarea lucrărilor cu specific │ │ │ postcalcul │           │aeroportuar │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │10.3.2. │Autorizarea iniţială şi prelungirea │ │ │ │           │autorizării agenţilor economici pentru │ euro/oră │ 40 │ avans 300 euro + │           │executarea lucrărilor cu specific │ evaluare/om │ │ regularizare │           │aeroportuar │ │ │ postcalcul │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │10.3.3. │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ euro/oră │ │ │           │autorizare │ evaluare/om │ 40 │ │           │ │ │ │ la finalizarea │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ auditului de │10.4. │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │ supraveghere │           │autorizare a constructorilor de │ │ │ │           │echipamente şi produse specifice │ euro/an │ 800 │ │           │activităţilor aeroportuare, de control şi │ │ │ la depunerea │           │dirijare a zborurilor │ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.5. │Autorizarea agenţilor de handling │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.5.1. │Autorizare iniţială şi prelungirea │ │ │ avans 300 euro + │           │autorizării │ euro/oră │ 40 │ regularizare │           │ │evaluare/om │ │ postcalcul │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.5.2. │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │ la finalizarea │           │autorizare │ euro/oră │ 40 │ auditului de │           │ │evaluare/om │ │ supraveghere │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.6. │Autorizarea altor agenţi pentru servicii aeronautice │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.6.1. │Autorizare iniţială şi prelungirea │ │ │ avans 300 euro + │           │autorizării │ euro/oră │ 40 │ regularizare │           │ │evaluare/om │ │ postcalcul │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.6.2. │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ │ │ la finalizarea │           │autorizare │ euro/oră │ 40 │ auditului de │           │ │ evaluare/om │ │ supraveghere │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7 │Autorizarea organizaţiilor de pregătire │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.7.1 │Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru zbor (FTO) │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.7.1.1 │Autorizare iniţială │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.1.1.1 │ - maximum 3 cursuri │ │ 3.000 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.7.1.1.2 │ - mai mult de 3 cursuri │ euro │ 4.500 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ cererii │10.7.1.1.3 │ - introducere curs suplimentar │ │ 300 │ │           │ în autorizaţie │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.1.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare în vederea │ │           │revalidării autorizaţiei │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.1.2.1 │ - maximum 3 cursuri │ │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ euro ├────────────┤ Anual │10.7.1.2.2 │ - mai mult de 3 cursuri │ │ 750 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.2 │Autorizarea organizaţiilor de pregătire de tip (TRTO) │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.7.2.1 │Autorizare iniţială │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.2.1.1 │ - maximum 2 tipuri │ │ 2.500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.7.2.1.2 │ - mai mult de 2 tipuri │ euro │ 4.000 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ cererii │10.7.2.1.3 │ - introducere tip suplimentar │ │ 500 │ │           │ în autorizaţie │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.2.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare în vederea │ │           │revalidării autorizaţiei │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.2.2.1 │ - maxim 2 tipuri │ │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ euro ├────────────┤ Anual │10.7.2.2.2 │ - mai mult de 2 tipuri │ │ 750 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.3 │Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru CTA, meteorologi │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.7.3.1 │Autorizare iniţială │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.3.1.1 │ - maximum 3 cursuri │ │ 3.000 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.7.3.1.2 │ - mai mult de 3 cursuri │ euro │ 4.500 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ cererii │10.7.3.1.3 │ - introducere curs suplimentar în │ │ 300 │ │           │ autorizaţie │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.3.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare în vederea │ │           │revalidării │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.3.2.1 │ - maximum 3 cursuri │ │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ euro ├────────────┤ Anual │10.7.3.2.2 │ - mai mult de 3 cursuri │ │ 750 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.4 │Autorizarea altor organizaţii de pregătire pentru personalul │ │           │aeronautic nenavigant │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.7.4.1 │Autorizare iniţială │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.4.1.1 │ - maximum 3 cursuri │ │ 2.000 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.7.4.1.2 │ - mai mult de 3 cursuri │ euro │ 4.000 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ cererii │10.7.4.1.3 │ - introducere curs suplimentar în │ │ 300 │ │           │ autorizaţie │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.4.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare în vederea │ │           │revalidării │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.4.2.1 │ - maximum 3 cursuri │ │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.7.4.2.2 │ - mai mult de 3 cursuri │ euro │ 750 │ Anual │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.7.5 │Alte tipuri de organizaţii de pregătire pentru personalul │ │           │navigant │ │───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤10.7.5.1 │Autorizare iniţială │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.5.1.1 │ - instruire teoretică │ │ 1.000 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.7.5.1.2 │ - instruire practică │ euro │ 2.000 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ cererii │10.7.5.1.3 │ - introducere curs suplimentar în │ │ 300 │ │           │ autorizaţie │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.5.4.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare în vederea │ │           │revalidării autorizaţiei │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.7.5.2.1 │ - instruire teoretică │ │ 350 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ euro ├────────────┤ Anual │10.7.5.2.2 │ - Instruire practică │ │ 450 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.7.6 │Analiză şi aprobare programe de pregătire │ euro/oră │ 40 │ la depunerea │           │individuale │ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.8 │Autorizarea operatorilor de echipamente de instruire sintetică (STD) │ │           │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.8.1 │De tip A │ euro │ 500 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │10.8.2 │De tip B │ euro │ 1.000 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ cererii │10.8.3 │De tip C sau D │ euro │ 2.000 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.9 │Autorizarea centrelor medicale aeronautice │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.9.1 │Autorizarea iniţială │ euro │ 5.000 │ la depunerea │           │ │ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.9.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ euro/an │ 500 │ Anual │           │autorizare │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.10 │Autorizarea examinatorilor medicali aeronautici │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.10.1 │Autorizarea iniţială │ euro │ 200 │ la depunerea │           │ │ │ │ cererii │───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┤10.10.2 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ euro/an │ 100 │ Anual │           │autorizare │ │ │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────────────┤10.11 │Autorizarea organizării de demonstraţii aeriene │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────────────┤10.11.1 │ - număr de avioane participante 1-4 │ │ 100 │ │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │10.11.2 │ - număr de avioane participante 5-10 │ euro │ 200 │ la depunerea │───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ cererii │10.11.3 │ - număr de avioane participante peste 10 │ │ 400 │ │───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Numărul orelor de investigaţie pentru autorizarea iniţială este de 2% din potenţialul de manoperă al laboratorului în anul de referinţă, iar în cazul modificărilor, 1,5% din potenţialul de manoperă al zonei care face obiectul modificării.2. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea sau prelungirea autorizării nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Numărul orelor de investigaţie pentru supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare este de 1,5% din potenţialul de manoperă al laboratorului în anul de referinţă.4. Potenţialul de manoperă al laboratorului în anul de referinţă include manopera anuală a persoanelor încadrate în laboratorul respectiv, care au atribuţii privind pregătirea şi executarea încercărilor, înregistrarea şi interpretarea rezultatelor, întocmirea rapoartelor de încercare, întreţinerea şi verificarea metrologică a echipamentelor de încercări, precum şi a persoanelor cu atribuţii în sistemul AQ. Dacă laboratorul efectuează şi alte activităţi, cum ar fi microproducţie, cercetare, încercări în domeniul neaeronautic civil şi altele, potenţialul anual de manoperă alocat încercărilor pentru aeronautica civilă în anul de referinţă se va stabili de către conducerea unităţii autorizate, în baza unei proceduri corespunzătoare, agreate prin contractul de supraveghere încheiat cu AACR.5. Pentru reautorizare în situaţia renunţării, expirării sau revocării autorizării se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.6. Calculul tarifului privind supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare (pct. A.10.2.3.) se face prin însumarea valorilor obţinute pentru fiecare nivel a/b/c din valoarea vânzărilor anuale. Prelungirea valabilităţii autorizării se face în contul tarifelor plătite pentru activitatea de supraveghere.7. Pentru modificarea/amendarea documentelor de autorizare se percep 40 euro/oră investigaţie/om.8. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.9. Eliberarea certificatului de autorizare se face în contul tarifelor plătite pentru evaluare.10. Pentru pct. A.10.3, A.10.5 şi A.10.6 , la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100% din avans.11. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de solicitant.12. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea documentului eliberat.13. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.  +  Capitolul 11 Alte prestaţii în domeniul aeronauticA. Tarife
  Atestarea auditorilor experţi pentru sistemul aeronautic: la depunerea cererii sau conform contrac- tului cu beneficiarul
  Evaluarea iniţială în vederea desemnării ca auditor expert într-un domeniu al sistemului aeronautic. euro /persoană 100
  Evaluarea periodică în vederea menţinerii calităţii de auditor expert sau modificarea domeniului. euro/persoană sau euro /modificare 25 25
  Atestarea persoanelor care conduc activitate de asigurare a calităţii la unităţile aeronautice civile autorizate euro /persoană 50 la depunerea cererii sau conform contrac- tului cu beneficiarul
  B. Condiţii de aplicare1. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR (diurnă, cazare, transport şi vize). Acestea vor fi suportate de solicitant.2. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, AACR poate proceda la suspendarea valabilităţii documentului eliberat.3. Tarifele aplicabile nu includ T.V.A.------