DECRET-LEGE nr. 60 din 7 februarie 1990privind pensionarea cu reducere de vîrsta a unor salariaţi
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 8 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Salariaţii care au vechimea integrală în munca pot cere pensionarea cu pînă la 2 ani înainte de împlinirea virstei prevăzute de lege.  +  Articolul 2Salariaţii care au vechimea integrală în munca pot cere pensionarea cu pînă la 4 ani înainte de împlinirea virstei prevăzute de lege, în următoarele situaţii:- pentru motive de sănătate, constatate cu certificat medical, fără a fi incadrabili într-un grad de invaliditate;- în cazul în care conducerea unităţii, cu acordul colectivului de muncă, apreciază ca cererea este intemeiata, deoarece salariatul desfăşoară o activitate cu randament scăzut.  +  Articolul 3Salariaţii care au o vechime în munca mai mare decît vechimea minima integrală prevăzută de lege pot cere pensionarea şi înainte de împlinirea virstei de 60 ani, bărbaţii, şi 55 ani, femeile. În aceste cazuri, vîrsta de pensionare se reduce corespunzător cu numărul de ani care depăşeşte vechimea minima necesară, fără a putea fi mai mica de 55 ani pentru bărbaţi şi de 50 ani pentru femei.  +  Articolul 4Salariaţii care au o vechime în munca de cel puţin 10 ani în cadrul asigurărilor sociale de stat pot fi pensionaţi, la cerere, la împlinirea virstei de 60 ani, bărbaţii, şi 55 ani, femeile.  +  Articolul 5 (1) Persoanelor pensionate în condiţiile prezentului decret-lege li se suspenda plata pensiei pe timpul cît realizează venituri din prestarea unei activităţi salariate, în calitate de membru al unei cooperative meşteşugăreşti ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu excepţia activităţilor productive din agricultura. (2) În cazurile prevăzute la alin. 1, pensionării au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, sa comunice organului de pensii noua situaţie, pentru suspendarea plăţii pensiei. (3) Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică pînă la împlinirea virstei de 60 ani, bărbaţii, şi de 55 ani, femeile.  +  Articolul 6Se autoriza Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.  +  Articolul 7Numărul de posturi al oficiilor teritoriale de pensii se suplimenteaza cu cîte 4 posturi pentru fiecare oficiu.  +  Articolul 8Prezentul decret-lege intră în vigoare la data de 1 martie 1990 şi se aplică, cu excepţia art. 7, pe o durată de 6 luni. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-----------------