LEGE Nr. 108 din 10 octombrie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 17 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 23 ianuarie 1996 privind executarea creanţelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări şi completări:1) Articolul 31 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 31 - La cererea organului de executare, băncile sunt obligate să-i furnizeze în scris relaţiile solicitate, necesare urmăririi debitorilor prin poprire, precum şi pentru luarea altor măsuri privind realizarea creanţelor bugetare. Organele de executare sunt obligate să asigure secretul informaţiilor primite."2) Articolul 43 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate, la data sesizării băncii potrivit alin. 1, sumele în lei şi în valută existente în contul debitorului sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii şi până la achitarea integrală a creanţei, banca nu va face nici o plata care ar diminua suma supusă indisponibilizarii, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU--------------------