HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 5 septembrie 2007privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelor şi reformeiadministrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.059.  +  AnexăREGULAMENT 05/09/2007