HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 18 septembrie 2007pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 septembrie 2007  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IColoanele 2 şi 3 de la nr. crt. 358, 764, 779 şi 780 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  358. Apartament nr. 3 situat în imobilul din municipiul Bucureşti, Str. Călăraşilor nr. 79, sectorul 3 teren aferent în cotă indiviză de 163,65 mp
  764. Imobil având o suprafaţă utilă de 664,80 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, str. G. Clemenceau nr. 7, sectorul 1 teren aferent de 384,32 mp
  779. Spaţiu comercial, parter şi subsol, având o suprafaţă utilă de 90,54 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, P-ţa Rosetti nr. 4, sectorul 2 teren aferent în cotă indiviză de 12,81 mp
  780. Ateliere cu magazii, având o suprafaţă construită de 163,30 mp, situate în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 6D, sectorul 2 teren aferent de 366,18 mp"
   +  Articolul IISe aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.  +  Articolul IIISe aprobă vânzarea prin licitaţie deschisă, în condiţiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IVPentru vânzarea prin licitaţie deschisă a imobilelor prevăzute în anexa nr. 2, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va aplica procedura stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Secretarul generalal Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2007.Nr. 1.142.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului
  Locul unde este situat imobilul Descrierea imobilului
  Municipiul Bucureşti, VIP Lipscani, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 Construcţie, la parter având suprafaţa desfăşurată de 170 mp, cu teren aferent în cotă indiviză
  - nr. atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 - 120673
  cod de clasificare - 8.29.06
   +  Anexa 2 LISTAimobilelor aflate în domeniul privat al statuluişi în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Terenul Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările ulterioare Modul de dobândire - temeiul legal -
  1. Complex "Rojiştea", cu anexele (canton silvic şi casă incubaţie), din comuna Rojiştea, judeţul Dolj 144.589,52 mp Poziţia 34 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 639/1995, republicată
  2. Spaţiu comercial având o suprafaţă utilă de 66,82 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1 teren aferent în cotă indiviză Poziţia 82 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993
  3. Spaţiu format din camerele nr. 413-416, având o suprafaţă utilă de 111,87 mp, etaj IV, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1 teren aferent în cotă indiviză Poziţia 86 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993
  4. Spaţiu având o suprafaţă utilă de 185,90 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Constantin Mille nr. 17, sectorul 1 teren aferent în cotă indiviză Poziţia 89 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993
  5. Spaţiu administrativ, parter, având o suprafaţă utilă de 68,30 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, Piaţa Rosetti nr. 4, sectorul 2 teren aferent în cotă indiviză Poziţia 105 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993
  6. Apartament nr. 1, având o suprafaţă utilă de 272,32 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 24, sectorul 1, corp A, parter teren aferent în cotă indiviză Poziţia 159 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 39/1996
  7. Imobil situat în municipiul Bucureşti, str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4 452,56 mp Poziţia 328 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2001
  8. Apartament nr. 3, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, Str. Călăraşilor nr. 79, sectorul 3 teren aferent în cotă indiviză de 163,65 mp Poziţia 358 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  9. Apartament nr. 16, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, str. N. Racotă nr. 12-14, sectorul 1 52,56 mp Poziţia 662 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  10. Imobil având o suprafaţă utilă de 664,80 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, str. G. Clemenceau nr. 7, sectorul 1 teren aferent de 384,32 mp Poziţia 764 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 615/2001
  11. Spaţiu comercial, parter şi subsol, având o suprafaţă utilă de 90,54 mp, situat în imobilul din municipiul Bucureşti, Piaţa Rosetti nr. 4, sectorul 2 teren aferent în cotă indiviză de 12,81 mp Poziţia 779 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993
  12. Ateliere cu magazii, având o suprafaţă construită de 163,30 mp, situate în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 6D, sectorul 2 teren aferent de 366,18 mp Poziţia 780 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 639/1995, republicată
  13. Construcţie la parter (VIP Lipscani), având suprafaţa desfăşurată de 170 mp, situată în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3. teren aferent în cotă indiviză Poziţia 53 din anexa nr. 3 Hotărârea Guvernului nr. 961/2004
  ----------