HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 28 august 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional de Statistică este de 2.145, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii."2. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează: --------------p. Preşedintele Institutului Naţionalde Statistică,Cristian Nicolae StănicăSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 august 2007.Nr. 1.045.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)────────────────────────────────────────────────── STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Institutului Naţional de Statistică Numărul maxim de posturi este de 2145, exclusiv demnitarii ┌───────────────────────────────┐┌───────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────┤ Direcţia de audit ││Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică│ ┌──────────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘│ (organ consultativ) ├ ─ ─┤ │ │ ┌───────────────────────────────┐└───────────────────────────────────────────────────┘ │ PREŞEDINTE ├───┼───────┤ Corpul de Control │ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ └───────────────────────────────┘ │ Cabinetul preşedintelui ├────┴───────────┬──────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐ └───────────────────────────┘ │ ├───────┤Serviciul Juridic şi Contencios│ │ │ └───────────────────────────────┘ ┌───────────────────┤ │ ┌───────────────────────────────┐ │ │ └───────┤ Relaţii cu Presa* │ │ │ └───────────────────────────────┘┌─────────────────────┐ ┌─────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Direcţia de Afaceri │ ┌──────┴───────┐ │ ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐ ││Europene şi Cooperare├─┤Vicepreşedinte├─┐ │ │Vicepreşedinte│ │Vicepreşedinte│ ││ Internaţională** │ └──────┬───────┘ │ │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ ┌───────┴────────┐└─────────────────────┘ ├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤Secretar General├──┐ ┌─────────────┘ │ │ │ │ └───────┬────────┘ │ ┌────────┴───────┐ │ │ ┌───────────┴──┬───────────────┐ ├──────────┐ │ │┌───────┴──────┐┌────────┴────────┐ │ │ ┌─────┴─────┐┌───────┴────────┐┌─────┴─────┐ │ ┌───────┴──────┐ │ ││ Direcţia ││Direcţia Generală│ │ │ │ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ ││ Generală de ││de Organizare şi │ │ │ │Generală de││ Generală de ││Generală de│ │ │Generală de IT│ │ ││ Conturi ││ Coordonare a │ │ │ │Statistici ││ Statistica ││Statistică │ │ │ şi │ │ ││ Naţionale şi ││ Sistemului │ │ │ │Agricole şi││Întreprinderilor││Socială şi │ │ │Infrastructură│ │ ││ Sinteze ││ Statistic │ │ │ │ de Mediu ││ ││Demografică│ │ │ Statistică │ │ ││Macroeconomice││ Naţional │ │ │ └─────┬─────┘└───────┬────────┘└─────┬─────┘ │ └───────┬──────┘ │ │└──────┬───────┘└────────┬────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────┘ ┌──────┘ │ │┌──────┘ ┌─────┘ ┌──┘ │┌─────────┘ ┌─────┘ ││┌──────────────┐ │┌────────────┐ ┌──────┴──────┐││┌─────────────┐│┌────────────────┐│┌─────────────┐││┌─────────────┐│┌─────────────┐ │││ Direcţia │ ││Direcţia de │ │ Direcţia ││││ Direcţia de │││ Direcţia de │││ Direcţia de ││││ Direcţia de │││ Direcţia de │ │││ Conturi │ ││Coordonare a│ │ Diseminare ││├┤ Statistică │││ Statistică a │││ Statistică ││││Proiectare şi│├┤ Buget şi │ │├┤ Naţionale şi │ ├┤ Sistemului │ │ Informaţii ││││ Agricolă │├┤ Indicatorilor │├┤ Demografică ││├┤Întreţinere a│││Contabilitate│ │││ Sinteze │ ││ Statistic │ │Statistice şi│││└─────────────┘││ Economici pe │││ şi ││││Aplicaţiilor ││└─────────────┘ │││Macroeconomice│ ││ Naţional │ │ Relaţii cu │││┌─────────────┐││ Termen Scurt │││Recensământul││││ IT ││┌─────────────┐ ││└──────────────┘ │└────────────┘ │ Publicul ││││ Direcţia de ││└────────────────┘││ Populaţiei │││└─────────────┘││ Direcţia de │ ││┌──────────────┐ │┌────────────┐ └─────────────┘│└┤ Statistica ││┌────────────────┐│└─────────────┘││┌─────────────┐├┤ Politici şi │ │││ Direcţia de │ ││ Direcţia │ │ │Silviculturii│││ Direcţia ││┌─────────────┐│││ Direcţia de │││ Management │ │└┤ Statistica │ ├┤Administrare│ │ │ şi Mediului │├┤ Statistici │││ Direcţia ││││Administrare │││Resurse Umane│ │ │ Preţurilor │ ││Baze de Date│ │ └─────────────┘││Structurale ale │├┤ Statisticii ││││a Sistemului ││└─────────────┘ │ └──────────────┘ │└────────────┘ │ ││ Întreprinderii │││Pieţei Muncii││├┤ Informatic ││┌─────────────┐ │ │┌────────────┐ │ │└────────────────┘│└─────────────┘│││Statistic şi │││ Direcţia de │ │ ││ Direcţia │ │ │┌────────────────┐│┌─────────────┐│││Inginerie de │││ Achiziţii, │ │ └┤Statisticii │ │ ││ Direcţia │││ Direcţia ││││ Sistem │││investiţii şi│ │ │ Comerţului │ │ └┤ Registrului │├┤ Statisticii │││└─────────────┘└┤ Servicii │ │ │ Exterior │ │ │ Statistic al │││ Condiţiilor │││┌─────────────┐ │Administraţie│ │ └────────────┘ │ │Întreprinderilor│││ de Viaţă ││││ Direcţia de │ │ Generală │ │ │ └────────────────┘│└─────────────┘│└┤ Editare a │ └─────────────┘ │ │ │┌─────────────┐│ │Publicaţiilor│ │ │ ││ Direcţia ││ │ Statistice │ │ │ ├┤ Statisticii ││ └─────────────┘ │ ┌──────┴──────┐ ││ Serviciilor ││ │ ┌──────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ││ Sociale ││ │ │ 8 Direcţii │ │34 Direcţii│ │└─────────────┘│ │ │Regionale de│ │Judeţene de│ │┌───────────┐ │ │ │ Statistică │ │Statistică │ ││Oficiul de│ │ │ └────────────┘ └───────────┘ └┤ Studii şi │ └────────┐ ┌────────┘ │ Proiecţii │ ┌───────┴───────┐┌───────┴─────────┐ │Demografice│ │EDITURA REVISTA││CENTRUL NAŢIONAL │ └───────────┘ │ ROMÂNĂ DE ││DE PREGĂTIRE ÎN │ │ STATISTICĂ ││STATISTICĂ (CNPS)│ └───────────────┘└─────────────────┘--------- Notă *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie Notă **) Cuprinde şi Unitatea de Implementare a Programelor Phare (UIP)  +  Anexa 2 ────────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)──────────────────────────────────────────────────I. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de stat:Direcţia Regională de Statistică AlbaDirecţia Judeţeană de Statistică AradDirecţia Judeţeană de Statistică ArgeşDirecţia Judeţeană de Statistică BacăuDirecţia Judeţeană de Statistică BihorDirecţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-NăsăudDirecţia Judeţeană de Statistică BotoşaniDirecţia Judeţeană de Statistică BraşovDirecţia Regională de Statistică BrăilaDirecţia Judeţeană de Statistică BuzăuDirecţia Judeţeană de Statistică Caraş-SeverinDirecţia Regională de Statistică ClujDirecţia Judeţeană de Statistică ConstanţaDirecţia Judeţeană de Statistică CovasnaDirecţia Judeţeană de Statistică DâmboviţaDirecţia Regională de Statistică DoljDirecţia Judeţeană de Statistică GalaţiDirecţia Judeţeană de Statistică GorjDirecţia Judeţeană de Statistică HarghitaDirecţia Judeţeană de Statistică HunedoaraDirecţia Judeţeană de Statistică IalomiţaDirecţia Judeţeană de Statistică IaşiDirecţia Judeţeană de Statistică IlfovDirecţia Judeţeană de Statistică MaramureşDirecţia Judeţeană de Statistică MehedinţiDirecţia Judeţeană de Statistică MureşDirecţia Regională de Statistică NeamţDirecţia Judeţeană de Statistică OltDirecţia Judeţeană de Statistică PrahovaDirecţia Judeţeană de Statistică Satu MareDirecţia Judeţeană de Statistică SălajDirecţia Judeţeană de Statistică SibiuDirecţia Judeţeană de Statistică SuceavaDirecţia Judeţeană de Statistică TeleormanDirecţia Regională de Statistică TimişDirecţia Judeţeană de Statistică TulceaDirecţia Judeţeană de Statistică VasluiDirecţia Judeţeană de Statistică VâlceaDirecţia Judeţeană de Statistică VranceaDirecţia Regională de Statistică CălăraşiDirecţia Judeţeană de Statistică GiurgiuDirecţia Regională de Statistică a Municipiului BucureştiII. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate integral din venituri proprii:1. Editura "Revista Română de Statistică"2. Centrul Naţional de Pregătire în Statistică.III. Activităţi care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Statistică1. Centrul de Conferinţe*)2. Diseminarea informaţiilor statistice româneşti**).---------- Notă *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 783/2007 privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. Notă **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.504/2002 privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. --------