NORMĂ din 26 martie 2003 (*actualizată*)cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acidului acetic de calitate alimentara(actualizată până la data de 26 august 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 august 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 530 din 28 iulie 2004.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma stabileşte definirea, descrierea şi prezentarea produsului acid acetic de calitate alimentara. (2) În sensul prezentei norme, acidul acetic de calitate alimentara este produsul fabricat din materii prime de origine neagricola. (3) Fabricarea şi comercializarea produsului menţionat la alin. (2) se fac cu respectarea prevederilor prezentei norme.  +  Capitolul II Descriere  +  Articolul 2 (1) Acidul acetic glacial (99,8%) luat ca baza la fabricarea produsului acid acetic de calitate alimentara trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) masa moleculara relativă: 60,05; b) concentraţie: cel puţin 99,8%; c) proprietăţi organoleptice: lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, intepator; d) indice de culoare: cu limita nu mai mare de 5 Hazen (unităţi de culoare); e) punct de fierbere: aproximativ 118°C la presiunea de 760 mm coloana de Hg; f) greutate specifică: de la 1,048 până la 1,051; g) identificarea acetatului se face într-o soluţie 1/3; h) punct de solidificare: minimum 16,3°C; i) reziduu nevolatil: maximum 50 mg/kg; j) acid formic: maximum 500 mg/kg; k) substanţe uşor oxidabile: metoda şi specificăţie conform Farmacopeii Europene (1); l) zinc: maximum 1 mg/kg; m) cupru: maximum 1 mg/kg; n) arsen: maximum 1 mg/kg; o) plumb: maximum 1 mg/kg; p) mercur: maximum 1 mg/kg; r) metale grele: maximum 5 mg/kg, metoda în conformitate cu Farmacopeea Europeană (2). (2) Pentru soluţiile apoase valorile trebuie să fie în conformitate cu conţinutul lor în acid acetic.  +  Capitolul III Marcare, etichetare  +  Articolul 3 (1) Etichetarea, prezentarea şi publicitatea acidului acetic de calitate alimentara se fac cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Elemente suplimentare de etichetare: a) denumirea "Acid acetic alimentar concentrat" se va da produselor acid acetic de calitate alimentara cu o concentraţie în acid mai mare de 250 g/1.000 ml, respectiv 250 g/1l; se va menţiona modul de utilizare prin înscrierea proportiei de dilutie; b) denumirea "Acid acetic alimentar" se va da produselor acid acetic de calitate alimentara cu o concentraţie în acid cuprinsă între 150 g/1l şi 250 g/1l; se va menţiona modul de utilizare prin înscrierea proportiei de dilutie; c) denumirea "Acid acetic alimentar diluat" se va da produselor acid acetic de calitate alimentara cu o concentraţie în acid sub 150 g/1l; se va menţiona modul de utilizare prin înscrierea dilutiei; d) conţinutul total de acid acetic al produselor, exprimat ca aciditate totală, în g/1.000 ml, trebuie indicat pe eticheta cu menţiunea "... grame/litru(g/l)"; e) produsele care au un conţinut de acid acetic mai mare de 11 g/1.000 ml trebuie marcate cu indicaţia următoare: "Atenţie! A nu se consuma nediluat"; f) produsele cu un conţinut de acid acetic mai mare de 250 g/l trebuie marcate printr-un simbol de pericol; g) condiţii speciale de ambalare: acestea trebuie să fie în conformitate cu regulamentul de transport internaţional pentru produse cu un conţinut de acid acetic mai mare de 250 g/1.000 ml.-------