ORDIN nr. 232 din 26 martie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentara(actualizat până la data de 26 august 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 232 din 26 martie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 313 din 7 aprilie 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 130 din 11 iulie 2003
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 august 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 530 din 28 iulie 2004.Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor*1), cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei*2), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor*3), cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 125.156/18 din 18 martie 2003, întocmit de Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi Norma cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acidului acetic de calitate alimentara, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 1^1 (1) Prevederile art. 2 din anexa nr. 1 nu se aplică oţetului fabricat şi/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin. (2) Prevederile art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 nu se aplică acidului acetic de calitate alimentară fabricat şi/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.------------Art. 1^1 a fost introdus de alin. (1) al articolului unic din ORDINUL nr. 530 din 28 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti*), prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.-----------*1) Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003.*2) Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003.*3) Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003.*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 739/2003, direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara au devenit direcţii pentru agricultura şi dezvoltare rurală.Ministrul agriculturii, alimentaţieişi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1NORMA 26/03/2003  +  Anexa 2NORMA 26/03/2003