ORDIN nr. 2.302/C din 12 septembrie 2007privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007    Având în vedere Adresa nr. 2.513 din 11 septembrie 2007 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici privind Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statBucureşti, 12 septembrie 2007.Nr. 2.302/C.-----------