PROTOCOLUL nr. 2 din 6 mai 1963 (*actualizat*)atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative(actualizat până la data de 29 iulie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 29 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995; LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2003; LEGE nr. 345 din 12 iulie 2004.--------------Protocolul nr. 2 a fost înlocuit cu Titlul II conform art. 1 din Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995. A se vedea în acest sens Titlul II din Convenţie.----------------------