ORDIN nr. 1.369 din 7 septembrie 2007privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 11 septembrie 2007    În baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiBucureşti, 7 septembrie 2007.Nr. 1.369.  +  AnexăPROCEDURA 07/09/2007