ORDIN nr. 595 din 6 august 2007pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
EMITENT
  • INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 10 septembrie 2007    Având în vedere prevederile art. 1 şi ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,în temeiul art. 5 pct. 24 şi 28-29 şi al art. 13 pct. 1-2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007,inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.058 din 26 noiembrie 2005, îşi încetează aplicabilitatea.Inspectorul general de stat alInspectoratului de Stat în Construcţii,Dorina Nicolina IsopescuBucureşti, 6 august 2007.Nr. 595.  +  AnexăPROCEDURA 06/08/2007