HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 28 august 2007privind suplimentarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Economiei şi Finanţelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea cu un autoturism a parcului auto al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi utilizarea acestuia de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice pentru desfăşurarea activităţilor sale specifice.  +  Articolul 2Consumul lunar de carburanţi se stabileşte în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător litera a) de la punctul 1 al anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 august 2007.Nr. 1.046.-----------