ORDIN nr. 2.266/C din 4 septembrie 2007pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 septembrie 2007    Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.141/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 24 august 2007, se completează după cum urmează:– După alineatul (2) al art. 3 din anexa la ordin se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situații excepționale, ministrul justiției poate decide reducerea termenului prevăzut la alin. (2) cu maximum 10 zile. Termenul astfel redus va fi adus la cunoștință persoanelor interesate prin anunțul de concurs.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDirecția resurse umane și relația cu Consiliul Superior al Magistraturii și Direcția financiar-administrativ vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
    Ministrul justiției,
    Tudor-Alexandru Chiuariu
    București, 4 septembrie 2007.Nr. 2.266/C.-------------