HOTĂRÎRE Nr. 92 din 15 februarie 1996privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 16 februarie 1996    În temeiul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: ---------------- Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat, ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Dorel Mustatea,secretar de statp. Ministrul comerţului, Ion Pargaru,secretar de statp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Emil Iota Ghizari  +  AnexăNORMA 15/02/1996