HOTĂRÂRE nr. 932 din 7 august 2007pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 29 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyκlyMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul mediului şidezvoltării durabile,Attila Korodip. Ministrul economieişi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 7 august 2007.Nr. 932.  +  AnexăMETODOLOGIE 07/08/2007