LEGE Nr. 88 din 12 iulie 1996pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 12 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 14 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 august 1991, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Fondurile Proprietăţii Private îşi vor desfăşura activitatea ca societăţi comerciale pe acţiuni, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Legea nr. 31/1990, până la data intrării în vigoare a legii privind transformarea acestor fonduri în societăţi de investiţii financiare, dar nu mai tirziu de 31 octombrie 1996."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE----------------------